Vilkaviškio rajono savivaldybės

Skelbimai

2020 m. gegužės 29 d. 10.00 val. šaukiamas Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos posėdis

PATVIRTINTA

Vilkaviškio rajono savivaldybės mero

2020 m. gegužės 21 d. potvarkiu Nr. B-MP-22

VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS POSĖDŽIO, ĮVYKSIANČIO 2020-05-29, 10.00 VAL.,

D A R B O T V A R K Ė

Eil. Nr. Projekto Nr. Sprendimo projekto pavadinimas Pranešėjas
1. B-SP-146 Dėl Vilkaviškio rajono garbės piliečio vardo suteikimo Arvydui Paukščiui Savivaldybės meras Algirdas Neiberka,

tel. (8 342) 60 062

2. B-SP-109 Dėl pritarimo Vilkaviškio  „Aušros“ gimnazijos 2019 metų veiklos ataskaitai Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja Alma Finagėjevienė,

tel. (8 342) 60 087

3. B-SP-120 Dėl pritarimo Vilkaviškio r. Gražiškių gimnazijos 2019 metų veiklos ataskaitai Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja Alma Finagėjevienė,

tel. (8 342) 60 087

4. B-SP-110 Dėl pritarimo Vilkaviškio r. Kybartų Kristijono Donelaičio  gimnazijos 2019 metų veiklos ataskaitai Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja Alma Finagėjevienė,

tel. (8 342) 60 087

5. B-SP-108 Dėl pritarimo Vilkaviškio r. Pilviškių „Santakos“  gimnazijos 2019 metų veiklos ataskaitai Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja Alma Finagėjevienė,

tel. (8 342) 60 087

6. B-SP-83 Dėl pritarimo Vilkaviškio „Ąžuolo“ progimnazijos

2019 metų veiklos ataskaitai

Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja Alma Finagėjevienė,

tel. (8 342) 60 087

7. B-SP-82 Dėl pritarimo Vilkaviškio r. Kybartų „Saulės“ progimnazijos 2019 metų veiklos ataskaitai Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja Alma Finagėjevienė,

tel. (8 342) 60 087

8. B-SP-117 Dėl pritarimo Vilkaviškio rajono Pajevonio pagrindinės mokyklos 2019 metų veiklos ataskaitai Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja Alma Finagėjevienė,

tel. (8 342) 60 087

9. B-SP-116 Dėl pritarimo Vilkaviškio Salomėjos Nėries pagrindinės mokyklos 2019 metų veiklos ataskaitai Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja Alma Finagėjevienė,

tel. (8 342) 60 087

10. B-SP-115 Dėl pritarimo Vilkaviškio r. Virbalio pagrindinės mokyklos 2019 metų veiklos ataskaitai Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja Alma Finagėjevienė,

tel. (8 342) 60 087

11. B-SP-93 Dėl pritarimo Vilkaviškio r. Žaliosios Vinco Žemaičio pagrindinės mokyklos 2019 metų veiklos ataskaitai Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja Alma Finagėjevienė,

tel. (8 342) 60 087

12. B-SP-114 Dėl pritarimo Vilkaviškio r. Alvito mokyklos-daugiafunkcio centro 2019 metų veiklos ataskaitai Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja Alma Finagėjevienė,

tel. (8 342) 60 087

13. B-SP-89 Dėl pritarimo Vilkaviškio r. Bartninkų Jono Basanavičiaus mokyklos-daugiafunkcio centro 2019 metų veiklos ataskaitai Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja Alma Finagėjevienė,

tel. (8 342) 60 087

14. B-SP-84 Dėl pritarimo Vilkaviškio r. Kybartų „Rasos“ specialiosios mokyklos 2019 metų veiklos ataskaitai Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja Alma Finagėjevienė,

tel. (8 342) 60 087

15. B-SP-88 Dėl pritarimo Vilkaviškio r. Giedrių jaunimo ir suaugusiųjų mokyklos 2019 metų veiklos ataskaitai Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja Alma Finagėjevienė,

tel. (8 342) 60 087

16. B-SP-92 Dėl pritarimo Vilkaviškio r. Gižų Kazimiero Baršausko mokyklos-daugiafunkcio centro 2019 metų veiklos ataskaitai Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja Alma Finagėjevienė,

tel. (8 342) 60 087

17. B-SP-94 Dėl pritarimo Vilkaviškio r. Keturvalakių mokyklos-daugiafunkcio centro 2019 metų veiklos ataskaitai Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja Alma Finagėjevienė,

tel. (8 342) 60 087

18. B-SP-95 Dėl pritarimo Vilkaviškio r. Vištyčio Petro Kriaučiūno mokyklos-daugiafunkcio centro 2019 metų veiklos ataskaitai Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja Alma Finagėjevienė,

tel. (8 342) 60 087

19. B-SP-131 Dėl pritarimo Vilkaviškio pradinės mokyklos

2019 metų veiklos ataskaitai

Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja Alma Finagėjevienė,

tel. (8 342) 60 087

20. B-SP-139 Dėl pritarimo Vilkaviškio r. Kybartų vaikų lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ 2019 metų veiklos ataskaitai Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja Alma Finagėjevienė,

tel. (8 342) 60 087

21. B-SP-135 Dėl pritarimo Vilkaviškio r. Kybartų vaikų lopšelio-darželio „Kregždutė“ 2019 metų veiklos ataskaitai Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja Alma Finagėjevienė,

tel. (8 342) 60 087

22. B-SP-72 Dėl pritarimo Vilkaviškio socialinės pagalbos centro 2019 m. veiklos ataskaitai Socialinės paramos skyriaus vedėja

Simona Bikaitė,

tel. (8 342) 60 098

23. B-SP-127 Dėl pritarimo viešosios įstaigos Vilkaviškio ligoninės 2019 metų veiklos ataskaitai ir viešosios įstaigos Vilkaviškio ligoninės 2019 metų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo Socialinės paramos skyriaus vedėja

Simona Bikaitė,

tel. (8 342) 60 098

24. B-SP-125 Dėl pritarimo viešosios įstaigos Vilkaviškio pirminės sveikatos priežiūros centro 2019 metų veiklos ataskaitai ir viešosios įstaigos Vilkaviškio pirminės sveikatos priežiūros centro 2019 metų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo Socialinės paramos skyriaus vedėja

Simona Bikaitė,

tel. (8 342) 60 098

25. B-SP-126 Dėl pritarimo viešosios įstaigos Kybartų pirminės sveikatos priežiūros centro 2019 metų veiklos ataskaitai ir viešosios įstaigos Kybartų pirminės sveikatos priežiūros centro 2019 metų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo Socialinės paramos skyriaus vedėja

Simona Bikaitė,

tel. (8 342) 60 098

26. B-SP-76 Dėl pritarimo viešosios įstaigos Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centro 2019 metų veiklos ataskaitai Investicijų ir strateginio planavimo skyriaus vedėja

Jurga Grigaliūnaitė,

tel. (8 342) 60 199

27. B-SP-136 Dėl viešosios įstaigos Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centro 2019 metų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo Investicijų ir strateginio planavimo skyriaus vedėja

Jurga Grigaliūnaitė,

tel. (8 342) 60 199

28. B-SP-145 Dėl pritarimo uždarosios akcinės bendrovės „Vilkaviškio vandenys“ 2019 metų veiklos ataskaitai Viešųjų pirkimų ir turto valdymo

skyriaus vedėjas Valdimaras Bakutis,

tel. (8 342) 60 027

29. B-SP-130 Dėl pritarimo Vilkaviškio rajono priešgaisrinės tarnybos 2019 m. ataskaitai Vyriausiasis civilinės saugos specialistas Robertas Fišeris,

tel. (8 342) 60 056

30. B-SP-141 Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės 2020 metų biudžeto pakeitimo Finansų ir biudžeto skyriaus vedėja

Vilija Tautvydienė,

tel. (8 342) 60 195

31. B-SP-134 Dėl Vilkaviškio  r. Vištyčio Petro Kriaučiūno mokyklos-daugiafunkcio centro reorganizavimo prijungimo būdu prie Vilkaviškio r. Gražiškių gimnazijos sąlygų aprašo patvirtinimo Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja Alma Finagėjevienė,

tel. (8 342) 60 087

32. B-SP-132 Dėl Vilkaviškio r. Žaliosios Vinco Žemaičio pagrindinės mokyklos reorganizavimo  prijungimo būdu prie Vilkaviškio r. Sūdavos pagrindinės mokyklos sąlygų aprašo patvirtinimo Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja Alma Finagėjevienė,

tel. (8 342) 60 087

33. B-SP-133 Dėl Vilkaviškio  r. Kybartų suaugusiųjų mokyklos reorganizavimo prijungimo būdu prie Vilkaviškio r. Giedrių jaunimo ir suaugusiųjų mokyklos sąlygų aprašo patvirtinimo Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja Alma Finagėjevienė,

tel. (8 342) 60 087

34. B-SP-144 Dėl Vilkaviškio r. Kybartų „Rasos“ specialiosios mokyklos pavadinimo pakeitimo, nuostatų patvirtinimo Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja Alma Finagėjevienė,

tel. (8 342) 60 087

35. B-SP-143 Dėl priėmimo į Vilkaviškio rajono savivaldybės bendrojo ugdymo ir ikimokyklinio ugdymo mokyklas tvarkos aprašo patvirtinimo Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja Alma Finagėjevienė,

tel. (8 342) 60 087

36. B-SP-140 Dėl  Vilkaviškio rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo  ir jo teikėjų veiklos kokybės išorinio vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja Alma Finagėjevienė,

tel. (8 342) 60 087

37. B-SP-128 Dėl turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Viešųjų pirkimų ir turto valdymo

skyriaus vedėjas Valdimaras Bakutis,

tel. (8 342) 60 027

38. B-SP-137 Dėl sutikimo perimti valstybės turtą Vilkaviškio rajono savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise Viešųjų pirkimų ir turto valdymo

skyriaus vedėjas Valdimaras Bakutis,

tel. (8 342) 60 027

39. B-SP-138 Dėl sutikimo perimti valstybės turtą Vilkaviškio rajono savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise Viešųjų pirkimų ir turto valdymo

skyriaus vedėjas Valdimaras Bakutis,

tel. (8 342) 60 027

40. B-SP-147 Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos narių delegavimo į kolegialių valdymo organų nepriklausomų narių atrankos komisijas Viešųjų pirkimų ir turto valdymo

skyriaus vedėjas Valdimaras Bakutis,

tel. (8 342) 60 027

41. B-SP-153 Dėl pritarimo projekto „Lietuvos ir Lenkijos funkcinė zona – naujos turizmo plėtros galimybės“  rengimui, įgyvendinimui ir dalinio finansavimo skyrimo Investicijų ir strateginio planavimo skyriaus vedėja

Jurga Grigaliūnaitė,

tel. (8 342) 60 199

42. B-SP-154 Dėl pritarimo projekto „Pilviškių miestelio, Virbalio, Kybartų miestų gatvių apšvietimo modernizavimas“  rengimui, įgyvendinimui ir dalinio finansavimo skyrimo Investicijų ir strateginio planavimo skyriaus vedėja

Jurga Grigaliūnaitė,

tel. (8 342) 60 199

43. B-SP-158 Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. lapkričio 30 d. sprendimo Nr. B-TS-128 „Dėl pritarimo projekto „Vilkaviškio vaikų ir jaunimo centro pastato, esančio Vytauto g. 26 Vilkaviškyje energinio efektyvumo didinimas“ priemonei ir finansavimo būdo tvirtinimo“  keitimo Investicijų ir strateginio planavimo skyriaus vedėja

Jurga Grigaliūnaitė,

tel. (8 342) 60 199

44. B-SP-157 Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės smulkiojo ir vidutinio verslo subjektų finansavimo programos tvarkos aprašo patvirtinimo Investicijų ir strateginio planavimo skyriaus vedėja

Jurga Grigaliūnaitė,

tel. (8 342) 60 199

45. B-SP-142 Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio kelio ir kelio statinio projektavimo, tiesimo, statybos, rekonstravimo ir (ar) taisymo (remonto) darbams prioriteto teikimo kitų savivaldybei nuosavybės teise priklausančių kelių ir kelių statinių atžvilgiu nustatymo, kai dalis išlaidų padengiama fizinių ir (ar) juridinių asmenų lėšomis, tvarkos aprašo patvirtinimo Vietinio ūkio skyriaus vedėjas Simas Šlekys,

tel. (8 342) 60 059

46. B-SP-129 Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės saugaus elgesio paviršinių vandens telkinių vandenyje ir ant paviršinių vandens telkinių ledo taisyklių patvirtinimo Vyriausiasis civilinės saugos specialistas Robertas Fišeris,

tel. (8 342) 60 056

47. B-SP-156 Dėl darbo sutarties su Vilija Nikliauziene pasibaigimo Personalo skyriaus vedėja Aušra Sinkevičienė,

tel. (8 342) 60 067

48. B-SP-155 Dėl Martyno Kasperaičio skyrimo į Vilkaviškio r. Sūdavos pagrindinės mokyklos direktoriaus pareigas Personalo skyriaus vedėja Aušra Sinkevičienė,

tel. (8 342) 60 067

Informacijos, pareiškimai, paklausimai

Sprendimų projektų tekstus ir papildomą medžiagą rasite paspaudę žemiau pridedamą nuorodą:

http://www.lrs.lt/pls/proj/dokpaieska.projektai_l?p_org=625

Posėdžio darbe kviečiami dalyvauti rajono Savivaldybės administracijos skyrių vedėjai, seniūnai, įstaigų, įmonių vadovai, politinių partijų, visuomeninių judėjimų, dvasininkijos atstovai, pareiškimų rajono Savivaldybės tarybai autoriai.

Algirdas NEIBERKA

Vilkaviškio rajono savivaldybės meras

Pasidalinkite

Scroll to Top