Vilkaviškio rajono savivaldybės

Skelbimai

2020 m. birželio 26 d. 10 val. šaukiamas Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos posėdis

PATVIRTINTA

Vilkaviškio rajono savivaldybės mero

2020 m. birželio 19  d. potvarkiu Nr. B-MP-27

VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS POSĖDŽIO, ĮVYKSIANČIO

2020-06-26, 10.00 VAL., D A R B O T V A R K Ė

 

Eil. Nr. Projekto

Nr.

Sprendimo projekto pavadinimas Pranešėjas
1. B-SP-171 Dėl pritarimo Vilkaviškio vaikų lopšelio-darželio „Buratinas“ 2019 metų veiklos ataskaitai Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja Alma Finagėjevienė,

tel. (8 342) 60 087

2. B-SP-182 Dėl pritarimo Vilkaviškio vaikų lopšelio-darželio „Eglutė“ 2019 metų veiklos ataskaitai Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja Alma Finagėjevienė,

tel. (8 342) 60 087

3. B-SP-183 Dėl pritarimo Vilkaviškio vaikų lopšelio-darželio „Pasaka“ 2019 metų veiklos ataskaitai Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja Alma Finagėjevienė,

tel. (8 342) 60 087

4. B-SP-173 Dėl pritarimo Vilkaviškio vaikų ir jaunimo centro 2019 metų veiklos ataskaitai Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja Alma Finagėjevienė,

tel. (8 342) 60 087

5. B-SP-175 Dėl pritarimo Vilkaviškio muzikos mokyklos 2019 metų veiklos ataskaitai Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja Alma Finagėjevienė,

tel. (8 342) 60 087

6. B-SP-174 Dėl pritarimo Vilkaviškio rajono sporto mokyklos 2019 metų veiklos ataskaitai Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja Alma Finagėjevienė,

tel. (8 342) 60 087

7. B-SP-151 Dėl pritarimo uždarosios akcinės bendrovės Vilkaviškio architektūros biuro 2019 metų veiklos ataskaitai Viešųjų pirkimų ir turto valdymo

skyriaus vedėjas Valdimaras Bakutis,

tel. (8 342) 60 027

8. B-SP-150 Dėl pritarimo uždarosios akcinės bendrovės „Vilkaviškio autobusų stotis“ 2019 metų veiklos ataskaitai Viešųjų pirkimų ir turto valdymo

skyriaus vedėjas Valdimaras Bakutis,

tel. (8 342) 60 027

9. B-SP-149 Dėl pritarimo uždarosios akcinės bendrovės  „Kybartų darna“ 2019 metų veiklos ataskaitai Viešųjų pirkimų ir turto valdymo

skyriaus vedėjas Valdimaras Bakutis,

tel. (8 342) 60 027

10. B-SP-152 Dėl pritarimo uždarosios akcinės bendrovės „Vilkaviškio komunalinis ūkis“ 2019 metų veiklos ataskaitai Viešųjų pirkimų ir turto valdymo

skyriaus vedėjas Valdimaras Bakutis,

tel. (8 342) 60 027

11. B-SP-148 Dėl pritarimo uždarosios akcinės bendrovės „Vilkaviškio šilumos tinklai“ 2019 metų veiklos ataskaitai Viešųjų pirkimų ir turto valdymo

skyriaus vedėjas Valdimaras Bakutis,

tel. (8 342) 60 027

12. B-SP-184 Dėl viešosios įstaigos „Vilkaviškio sporto ir pramogų centras“ steigimo Juridinio skyriaus vedėja Vilma Kolpakovienė,

tel. (8 342) 60 099

13. B-SP-187 Dėl pritarimo reorganizuoti UAB „Vilkaviškio autobusų stotis“ ir uždarąją akcinę bendrovę „Vilkaviškio komunalinis ūkis“ prijungimo būdu Juridinio skyriaus vedėja Vilma Kolpakovienė,

tel. (8 342) 60 099

14. B-SP-188 Dėl pritarimo Bendradarbiavimo sutarties tarp Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie susisiekimo ministerijos ir Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos pasirašymui Juridinio skyriaus vedėja Vilma Kolpakovienė,

tel. (8 342) 60 099

15. B-SP-179 Dėl nekilnojamojo turto mokesčio tarifų 2021 metams nustatymo Finansų ir biudžeto skyriaus vedėja

Vilija Tautvydienė,

tel. (8 342) 60 195

16. B-SP-167 Dėl žemės mokesčio tarifų nustatymo 2021 metams Finansų ir biudžeto skyriaus vedėja

Vilija Tautvydienė,

tel. (8 342) 60 195

17. B-SP-165 Dėl neapmokestinamųjų žemės sklypo dydžių nustatymo 2020 metams Finansų ir biudžeto skyriaus vedėja

Vilija Tautvydienė,

tel. (8 342) 60 195

18. B-SP-166 Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio tarifų ir lengvatų nustatymo 2020 metams Finansų ir biudžeto skyriaus vedėja

Vilija Tautvydienė,

tel. (8 342) 60 195

19. B-SP-199 Dėl  nekilnojamojo turto ir valstybinės žemės nuomos mokesčių lengvatų 2020 metais suteikimo Finansų ir biudžeto skyriaus vedėja

Vilija Tautvydienė,

tel. (8 342) 60 195

20. B-SP-198 Dėl nekilnojamojo turto ir valstybinės žemės nuomos mokesčio lengvatų taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo Finansų ir biudžeto skyriaus vedėja

Vilija Tautvydienė,

tel. (8 342) 60 195

21. B-SP-179 Dėl fiksuoto dydžio pajamų mokesčio gyventojams už veiklos rūšis, kuriomis gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą, ir lengvatų, taikomų gyventojams, įsigyjantiems  verslo liudijimus vykdomai veiklai, dydžių nustatymo 2021 metams Finansų ir biudžeto skyriaus vedėja

Vilija Tautvydienė,

tel. (8 342) 60 195

22. B-SP-168 Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės 2020 metų biudžeto pakeitimo Finansų ir biudžeto skyriaus vedėja

Vilija Tautvydienė,

tel. (8 342) 60 195

23. B-SP-169 Dėl trumpalaikės paskolos ėmimo iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto Finansų ir biudžeto skyriaus vedėja

Vilija Tautvydienė,

tel. (8 342) 60 195

24. B-SP-163 Dėl Vilkaviškio r. Virbalio pagrindinės  mokyklos struktūros pertvarkymo, nuostatų  patvirtinimo Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja Alma Finagėjevienė,

tel. (8 342) 60 087

25. B-SP-164 Dėl Vilkaviškio r. Giedrių jaunimo ir suaugusiųjų  mokyklos  pavadinimo, buveinės adreso pakeitimo, nuostatų patvirtinimo Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja Alma Finagėjevienė,

tel. (8 342) 60 087

26. B-SP-177 Dėl Vilkaviškio r. Gražiškių gimnazijos nuostatų patvirtinimo Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja Alma Finagėjevienė,

tel. (8 342) 60 087

27. B-SP-176 Dėl Vilkaviškio r. Sūdavos pagrindinės mokyklos nuostatų patvirtinimo Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja Alma Finagėjevienė,

tel. (8 342) 60 087

28. B-SP-193 Dėl didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo Vilkaviškio vaikų ir jaunimo centre Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja Alma Finagėjevienė,

tel. (8 342) 60 087

29. B-SP-192 Dėl vaikų vasaros stovyklų ir kitų neformaliojo vaikų švietimo veiklų finansavimui skirtų valstybės lėšų Vilkaviškio rajono savivaldybei paskirstymo Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja Alma Finagėjevienė,

tel. (8 342) 60 087

30. B-SP-197 Dėl finansavimo skyrimo Vilkaviškio krepšinio klubui „Perlas“ Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja Alma Finagėjevienė,

tel. (8 342) 60 087

31. B-SP-178 Dėl globos centro veiklos ir vaiko budinčio globotojo vykdomos priežiūros  organizavimo ir kokybės priežiūros Vilkaviškio rajono savivaldybėje  tvarkos aprašo patvirtinimo Socialinės paramos skyriaus vedėja

Simona Bikaitė,

tel. (8 342) 60 098

32. B-SP-181 Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės socialinių paslaugų kokybės kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo Socialinės paramos skyriaus vedėja

Simona Bikaitė,

tel. (8 342) 60 098

33. B-SP-160 Dėl maksimalių trumpalaikės ir ilgalaikės socialinės globos išlaidų finansavimo Vilkaviškio rajono savivaldybės gyventojams dydžių nustatymo Socialinės paramos skyriaus vedėja

Simona Bikaitė,

tel. (8 342) 60 098

34. B-SP-180 Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. lapkričio 27 d. sprendimo Nr. B-TS-252 „Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo Viešųjų pirkimų ir turto valdymo

skyriaus vedėjas Valdimaras Bakutis,

tel. (8 342) 60 027

35. B-SP-162 Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 25 d. sprendimo Nr. B-TS-1113 „Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės būsto fondo ir Vilkaviškio rajono savivaldybės socialinio būsto, kaip savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo Viešųjų pirkimų ir turto valdymo

skyriaus vedėjas Valdimaras Bakutis,

tel. (8 342) 60 027

36. B-SP-161 Dėl buto pirkimo Viešųjų pirkimų ir turto valdymo

skyriaus vedėjas Valdimaras Bakutis,

tel. (8 342) 60 027

37. B-SP-172 Dėl buto pirkimo Viešųjų pirkimų ir turto valdymo

skyriaus vedėjas Valdimaras Bakutis,

tel. (8 342) 60 027

38. B-SP-185 Dėl nekilnojamojo turto pripažinimo netinkamu (negalimu) naudoti ir jo nurašymo bei likvidavimo Viešųjų pirkimų ir turto valdymo

skyriaus vedėjas Valdimaras Bakutis,

tel. (8 342) 60 027

39. B-SP-186 Dėl turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Viešųjų pirkimų ir turto valdymo

skyriaus vedėjas Valdimaras Bakutis,

tel. (8 342) 60 027

40. B-SP-191 Dėl turto perdavimo pagal savivaldybės turto patikėjimo sutartį Viešųjų pirkimų ir turto valdymo

skyriaus vedėjas Valdimaras Bakutis,

tel. (8 342) 60 027

41. B-SP-194 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Vilkaviškio komunalinis ūkis“ teikiamų atlygintinų paslaugų įkainių nustatymo Viešųjų pirkimų ir turto valdymo

skyriaus vedėjas Valdimaras Bakutis,

tel. (8 342) 60 027

42. B-SP-195 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Kybartų darna“ teikiamų atlygintinų paslaugų įkainių nustatymo Viešųjų pirkimų ir turto valdymo

skyriaus vedėjas Valdimaras Bakutis,

tel. (8 342) 60 027

43. B-SP-68 Dėl leidimo nuomotis transporto priemonę Viešųjų pirkimų ir turto valdymo

skyriaus vedėjas Valdimaras Bakutis,

tel. (8 342) 60 027

44. B-SP-196 Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo organų, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų ir savivaldybės vykdomosios institucijos paskirtų bendrojo naudojimo objektų administratorių veiklos, susijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų jiems priskirtų funkcijų vykdymu, priežiūros ir kontrolės taisyklių patvirtinimo Vietinio ūkio skyriaus vedėjas Simas Šlekys,

tel. (8 342) 60 059

45. B-SP-201 Dėl leidimų teikti paslaugas pramoginiais įrenginiais Vilkaviškio rajono savivaldybės viešosiose vietose išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo Vietinio ūkio skyriaus vedėjas Simas Šlekys,

tel. (8 342) 60 059

46. B-SP-200 Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus, Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo ir Vilkaviškio rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos Savivaldybės kontrolieriaus pareigybių aprašymų tvirtinimo Personalo skyriaus vedėja Aušra Sinkevičienė,

tel. (8 342) 60 067

47. B-SP-189 Dėl Jono Perliubos atleidimo iš Vilkaviškio r. Giedrių jaunimo ir suaugusiųjų mokyklos direktoriaus pareigų Personalo skyriaus vedėja Aušra Sinkevičienė,

tel. (8 342) 60 067

48. B-SP-190 Dėl Donato Dambrausko atleidimo iš Vilkaviškio r. Virbalio pagrindinės mokyklos direktoriaus pareigų Personalo skyriaus vedėja Aušra Sinkevičienė,

tel. (8 342) 60 067

Informacijos, pareiškimai, paklausimai

Sprendimų projektų tekstus ir papildomą medžiagą rasite paspaudę žemiau pridedamą nuorodą:

https://www.lrs.lt/pls/proj/dokpaieska.projektai_l?p_org=625

Posėdžio darbe kviečiami dalyvauti rajono Savivaldybės administracijos skyrių vedėjai, seniūnai, įstaigų, įmonių vadovai, politinių partijų, visuomeninių judėjimų, dvasininkijos atstovai, pareiškimų rajono Savivaldybės tarybai autoriai.

Algirdas NEIBERKA

Vilkaviškio rajono savivaldybės meras

 

Pasidalinkite

Scroll to Top