Vilkaviškio rajono savivaldybės

Skelbimai

2019 m. lapkričio 27 d. 10.00 val. šaukiamas Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos posėdis

PATVIRTINTA
Vilkaviškio rajono savivaldybės mero
2019 m. lapkričio 19 d.
potvarkiu Nr. B-MP-136


VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS POSĖDŽIO, ĮVYKSIANČIO 2019-11-27, 10.00 VAL., DARBOTVARKĖ

Eil. Nr. Projekto Nr. Sprendimo projekto pavadinimas Pranešėjas
1. B-SP-353 Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės 2019 metų biudžeto pakeitimo Finansų ir biudžeto skyriaus vedėja Vilija Tautvydienė, tel. (8 342) 60 195
2. B-SP-357 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Baltisches Haus“ atleidimo nuo žemės mokesčio Finansų ir biudžeto skyriaus vedėja Vilija Tautvydienė, tel. (8 342) 60 195
3. B-SP-362 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Litesko“ filialo „Vilkaviškio šiluma“ 2020 metų papildomų investicijų plano derinimo Vietinio ūkio skyriaus vedėjas Simas Šlekys, tel. (8 342) 60 059
4. B-SP-360 Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių sąrašo patvirtinimo Vietinio ūkio skyriaus vedėjas Simas Šlekys, tel. (8 342) 60 059
5. B-SP-369 Dėl keleivių vežimo reguliariais reisais vietinio (miesto ir priemiestinio) susisiekimo autobusų maršrutais bilietų kainų ir tarifų nustatymo Vietinio ūkio skyriaus vedėjas Simas Šlekys, tel. (8 342) 60 059
6. B-SP-364 Dėl savivaldybės turto investavimo ir uždarosios akcinės bendrovės „Vilkaviškio vandenys“ įstatinio kapitalo didinimo Viešųjų pirkimų ir turto valdymo skyriaus vedėjas Valdimaras Bakutis, tel. (8 342) 60 027
7. B-SP-365 Dėl viešosios įstaigos „Vištyčio senjorų namai“ dalininkų kapitalo didinimo Viešųjų pirkimų ir turto valdymo skyriaus vedėjas Valdimaras Bakutis, tel. (8 342) 60 027
8. B-SP-352 Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto vertės padidinimo Viešųjų pirkimų ir turto valdymo skyriaus vedėjas Valdimaras Bakutis, tel. (8 342) 60 027
9. B-SP-350 Dėl sutikimo perimti valstybės ilgalaikį materialųjį turtą Vilkaviškio rajono savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo Viešųjų pirkimų ir turto valdymo skyriaus vedėjas Valdimaras Bakutis, tel. (8 342) 60 027
10. B-SP-359 Dėl buto pirkimo Viešųjų pirkimų ir turto valdymo skyriaus vedėjas Valdimaras Bakutis, tel. (8 342) 60 027
11. B-SP-358 Dėl buto pirkimo Viešųjų pirkimų ir turto valdymo skyriaus vedėjas Valdimaras Bakutis, tel. (8 342) 60 027
12. B-SP-348 Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 25 d. sprendimo Nr. B-TS-1113 „Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės būsto fondo ir Vilkaviškio rajono savivaldybės socialinio būsto, kaip savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo Viešųjų pirkimų ir turto valdymo skyriaus vedėjas Valdimaras Bakutis, tel. (8 342) 60 027
13. B-SP-366 Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos tvarkos aprašo patvirtinimo Viešųjų pirkimų ir turto valdymo skyriaus vedėjas Valdimaras Bakutis, tel. (8 342) 60 027
14. B-SP-367 Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančių viešosios įstaigos Nemuno euroregiono Marijampolės biuro dalininko teisių Viešųjų pirkimų ir turto valdymo skyriaus vedėjas Valdimaras Bakutis, tel. (8 342) 60 027
15. B-SP-368 Dėl sutikimo įregistruoti asociacijos buveinės adresą Viešųjų pirkimų ir turto valdymo skyriaus vedėjas Valdimaras Bakutis, tel. (8 342) 60 027
16. B-SP-354 Dėl leidimo įsigyti tarnybinį lengvąjį automobilį Viešųjų pirkimų ir turto valdymo skyriaus vedėjas Valdimaras Bakutis, tel. (8 342) 60 027
17. B-SP-361 Dėl leidimo įsigyti tarnybinius lengvuosius automobilius Viešųjų pirkimų ir turto valdymo skyriaus vedėjas Valdimaras Bakutis, tel. (8 342) 60 027
18. B-SP-363 Dėl pritarimo susitarimo dėl Vilkaviškio rajono šilumos ūkio modernizavimo ir renovacijos sutarties Nr. 00-02-23-001/70 pakeitimo ir papildymo, susitarimo dėl Turto nuomos sutarties pakeitimo ir papildymo pasirašymui Juridinio skyriaus vedėja Vilma Kolpakovienė, tel. (8 342) 60 099
19. B-SP-349 Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės narkotikų kontrolės komisijos sudarymo ir nuostatų patvirtinimo Savivaldybės gydytoja (vyriausioji specialistė) Sandra Žaldarienė, tel. (8 342) 60 096
20. B-SP-347 Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. rugsėjo 30 d. sprendimo Nr. B-TS-498 „Dėl dantų protezavimo paslaugų teikimo išlaidų kompensavimo iš Vilkaviškio rajono savivaldybės biudžeto tvarkos aprašo patvirtinimo“ 1 punkto pripažinimo netekusiu galios Savivaldybės gydytoja (vyriausioji specialistė) Sandra Žaldarienė, tel. (8 342) 60 096
21. B-SP-355 Dėl pavedimo ir Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. balandžio 26 d. sprendimo Nr. B-TS-21 „Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų išlaidų, skirtų darbo užmokesčiui ir medikamentams 2019 metams, normatyvų nustatymo“ pripažinimo netekusiu galios Savivaldybės gydytoja (vyriausioji specialistė) Sandra Žaldarienė, tel. (8 342) 60 096
22. B-SP-370 Dėl viešosios įstaigos Vilkaviškio ligoninės pareigybių sąrašo pakeitimo ir papildymo Savivaldybės gydytoja (vyriausioji specialistė) Sandra Žaldarienė, tel. (8 342) 60 096
23. B-SP-233 Dėl Išmokų Vilkaviškio rajono savivaldybės seniūnaičiams su jų veikla susijusioms išlaidoms apmokėti mokėjimo ir atsiskaitymo už jas tvarkos aprašo patvirtinimo ir išmokų dydžio nustatymo Bendrojo skyriaus vedėja Dileta Kviesulaitienė, tel. (8 342) 60 191
24. B-SP-351 Dėl 2020 metų paskelbimo Savanorystės metais Tarybos narys Žilvinas Gelgota
    Informacijos, pareiškimai, paklausimai  

Pasidalinkite

Scroll to Top