Vilkaviškio rajono savivaldybės

Skelbimai

2019 m. gruodžio 20 d. 10.00 val. šaukiamas Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos posėdis

PATVIRTINTA

Vilkaviškio rajono savivaldybės mero

2019 m. gruodžio 13  d.

potvarkiu Nr. B-MP-139

 

VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS POSĖDŽIO, ĮVYKSIANČIO

2019-12-20, 10.00 VAL., D A R B O T V A R K Ė

 

Eil. Nr. Projekto

Nr.

Sprendimo projekto pavadinimas Pranešėjas
1. B-SP-382 Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės 2019 metų biudžeto pakeitimo Finansų ir biudžeto skyriaus vedėja

Vilija Tautvydienė,

tel. (8 342) 60 195

2. B-SP-384 Dėl didžiausio leistino etatų skaičiaus nustatymo Vilkaviškio rajono savivaldybės švietimo įstaigose 2019–2020 mokslo metais Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja Alma Finagėjevienė,

tel. (8 342) 60 087

3. B-SP-373 Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo pakeitimo Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja Alma Finagėjevienė,

tel. (8 342) 60 087

4. B-SP-383 Dėl maitinimo ir medikamentų normatyvų Vilkaviškio rajono Kybartų vaikų globos namuose 2020 metams patvirtinimo Socialinės paramos skyriaus vedėja

Simona Bikaitė,

tel. (8 342) 60 098

5. B-SP-375 Dėl maitinimo  normatyvo  Vilkaviškio socialinės pagalbos centro Neįgalaus jaunimo dienos užimtumo padalinyje 2020 metams patvirtinimo Socialinės paramos skyriaus vedėja

Simona Bikaitė,

tel. (8 342) 60 098

6. B-SP-376 Dėl maitinimo ir medikamentų normatyvų Vilkaviškio rajono savivaldybės Gudkaimio globos namuose 2020 metams patvirtinimo Socialinės paramos skyriaus vedėja

Simona Bikaitė,

tel. (8 342) 60 098

7. B-SP-377 Dėl planinio vietų skaičiaus Vilkaviškio rajono savivaldybės Gudkaimio globos namuose patvirtinimo Socialinės paramos skyriaus vedėja

Simona Bikaitė,

tel. (8 342) 60 098

8. B-SP-380 Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo komisijos pakeitimo Socialinės paramos skyriaus vedėja

Simona Bikaitė,

tel. (8 342) 60 098

9. B-SP-379 Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos 2018 metų ataskaitos patvirtinimo Savivaldybės gydytoja (vyriausioji specialistė) Sandra Žaldarienė,

tel. (8 342) 60 096

10. B-SP-378 Dėl didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo Vilkaviškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biure Savivaldybės gydytoja (vyriausioji specialistė) Sandra Žaldarienė,

tel. (8 342) 60 096

11. B-SP-371 Dėl pritarimo projekto „Vilkaviškio ligoninės fotovoltinės elektrinės galios didinimas“ rengimui, įgyvendinimui ir dalinio finansavimo skyrimo Investicijų ir strateginio planavimo skyriaus vedėja

Jurga Grigaliūnaitė,

tel. (8 342) 60 199

12. B-SP-374 Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. lapkričio 30 d. sprendimo Nr. B-TS-1261 „Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos sudėties patvirtinimo“ 2 punkto pakeitimo Investicijų ir strateginio planavimo skyriaus vedėja

Jurga Grigaliūnaitė,

tel. (8 342) 60 199

13. B-SP-387 Dėl leidimo įsigyti mokomąjį lengvąjį automobilį Viešųjų pirkimų ir turto

valdymo skyriaus vedėjas

Valdimaras Bakutis,

tel. (8 342) 60 027

14. B-SP-388 Dėl valstybės ilgalaikio materialiojo turto nurašymo Viešųjų pirkimų ir turto

valdymo skyriaus vedėjas

Valdimaras Bakutis,

tel. (8 342) 60 027

15. B-SP-385 Dėl sutikimo nurašyti  pripažintą nereikalingu arba netinkamu  (negalimu) naudoti ilgalaikį materialųjį  turtą Viešųjų pirkimų ir turto

valdymo skyriaus vedėjas

Valdimaras Bakutis,

tel. (8 342) 60 027

16. B-SP-381 Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 25 d. sprendimo Nr. B-TS-1113 „Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės būsto fondo ir Vilkaviškio rajono savivaldybės socialinio būsto, kaip savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo Viešųjų pirkimų ir turto

valdymo skyriaus vedėjas

Valdimaras Bakutis,

tel. (8 342) 60 027

17. B-SP-386 Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. birželio 28 d.  sprendimo Nr. B-TS-111 „Dėl nekilnojamojo turto perdavimo pagal panaudos sutartį“ pripažinimo netekusiu galios Viešųjų pirkimų ir turto

valdymo skyriaus vedėjas

Valdimaras Bakutis,

tel. (8 342) 60 027

18. B-SP-372 Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. kovo 30 d. sprendimo Nr. B-TS-1035 „Dėl vietinio (miesto ir priemiestinio) reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutų, vykdant keleivinio kelių transporto viešąsias paslaugas, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo Vietinio ūkio skyriaus vedėjas Simas Šlekys,

tel. (8 342) 60 059

19. B-SP-390 Dėl vietinės rinkliavos už leidimo įrengti išorinę reklamą ant Savivaldybei nuosavybės teise priklausančių ar valdytojo teise valdomų objektų išdavimą nuostatų ir vietinės rinkliavos už leidimo organizuoti komercinius renginius Savivaldybės  viešosiose teritorijose išdavimą nuostatų pakeitimo Vietinio ūkio skyriaus vedėjas Simas Šlekys,

tel. (8 342) 60 059

Informacijos, pareiškimai, paklausimai

 

 

 

Pasidalinkite

Scroll to Top