Aktualijos

Vilkaviškio rajono savivaldybės naujienos

Skelbiamas socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje 2021 metų projektų atrankos konkursas

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija skelbia konkursą 2021 metų Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektams finansuoti iš valstybės ir Savivaldybės biudžetų lėšų.

Konkurso tikslas – gerinti neįgaliųjų socialinę integraciją į visuomenę, įtraukiant į organizacinius projektų atrankos, finansavimo bei administravimo procesus savivaldybių administracijas ir skatinant neįgaliųjų socialinės integracijos srityje veikiančias nevyriausybines organizacijas teikti neįgaliesiems reikalingas socialinės reabilitacijos paslaugas, kurios padėtų atkurti ar palaikyti neįgaliųjų socialinius, savarankiško gyvenimo įgūdžius, didinti jų užimtumą, galimybes savarankiškai dalyvauti bendruomenės gyvenime ir darbo rinkoje.

Projektų paraiškas teikti gali pareiškėjai, įregistruoti Juridinių asmenų registre, teikiantys paslaugas ir (ar) organizuojantys veiklas Vilkaviškio rajono savivaldybės teritorijoje gyvenantiems neįgaliesiems ir atitinkantys visus šiuos reikalavimus:

  1. pagal teisinę formą ir veiklos pobūdį:

1.1. yra neįgaliųjų socialinės integracijos srityje veikianti nevyriausybinė organizacija, kaip ji apibrėžta Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatyme;

1.2. paraiškos pateikimo dieną veikia neįgaliųjų socialinės integracijos srityje ne trumpiau nei vienus metus nuo pareiškėjo įregistravimo Juridinių asmenų registre dienos ir teikia (‑ė) paslaugą (-as) arba vykdo (-ė) veiklą (-as), skirtas neįgaliesiems;

  1. planuoja teikti paslaugas ne mažiau kaip 10 neįgaliųjų per mėnesį;
  2. projektui vykdyti turi patalpas, pritaikytas specialiesiems neįgaliųjų poreikiams (išskyrus Nuostatų 10.2 papunktyje nurodytas paslaugas, kurioms teikti nebūtinos konkrečios patalpos, pvz., neįgaliojo palydėjimą, pavėžėjimą į užimtumo, ugdymo, reabilitacijos įstaigas ir kt.), paslaugoms teikti reikalingą įrangą (kompiuterį, telefoną, internetą ir kt.).

Projektų paraiškos rengiamos ir teikiamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. A1-906 „Dėl Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje 2021 metų projektų atrankos konkurso organizavimo nuostatų patvirtinimo“ patvirtintais Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje 2021 metų projektų atrankos konkurso organizavimo nuostatais (toliau – Nuostatai).

Finansavimo prioritetai:

  1. pareiškėjas Nuostatų 10.1–10.5 papunkčiuose nurodytą (-as) paslaugą (-as) teiks neįgaliesiems, išėjusiems iš globos namų gyventi į grupinio gyvenimo namus, savarankiško gyvenimo namus, apsaugotą būstą, savarankiškai gyventi bendruomenėje, vykdant institucinės globos įstaigų pertvarką;
  2. pareiškėjas teiks Nuostatų 10.3 papunktyje nurodytą pagalbos atkuriant ar stiprinant darbo įgūdžius paslaugą;
  3. pareiškėjas teiks paslaugas negalią turintiems vaikams ir jaunuoliams iki 29 metų, kurie sudarys ne mažiau kaip 10 procentų projekto tikslinės asmenų grupės skaičiaus.

Projektų įgyvendinimo laikotarpis – nuo 2021 m. sausio 1 d. iki 2021 m. gruodžio 31 d.

Konkursui planuojama skirti 85 561 Eur (iš jų – 68 561 Eur iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir 17 000 Eur iš Savivaldybės biudžeto lėšų).

Didžiausia vienam projektui planuojama skirti lėšų suma – 16 000 Eur.

Projektų paraiškos priimamos nuo 2020 m. spalio 2 d. iki 2020 m. lapkričio 4 d. 23.59. val.

Paraiška kartu su Nuostatų 17 punkte nurodytais dokumentais turi būti siunčiama vienu elektroniniu laišku, el. paštu  konkursui@vilkaviskis.lt

Konsultacijas pareiškėjams su konkursu susijusiais klausimais teikia Socialinės paramos skyriaus vyriausioji specialistė Raimonda Skripkiūnienė, tel. 8-342-60097, el. p. raimonda.skripkiuniene@vilkaviskis.lt, Socialinės paramos skyriaus vedėja Simona Bikaitė, tel. 8-342-60094, el. p. simona.bikaite@vilkaviskis.lt (darbo dienomis nuo 8.00 iki 17.00 val., penktadieniais nuo 8.00 iki 15.45 val. iki paskutinės paraiškų pateikimo darbo dienos pabaigos).

PRIDEDAMA:

Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje 2021 metų projektų atrankos konkurso organizavimo nuostatai;

Paraiškos forma forma;

Detalios projekto įgyvendinimo sąmatos forma ;

Projekto vertinimo anketos forma;

Deklaracija.

 

 

Socialinės paramos skyriaus informacija

 

 

Pasidalinkite

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Kitos naujienos

Scroll to Top