Aktualijos

Vilkaviškio rajono savivaldybės naujienos

Skelbiamas Šeimos stiprinimo programos priemonių projektų, finansuojamų Vilkaviškio rajono savivaldybės lėšomis, konkursas

Skelbiamas Šeimos stiprinimo programos priemonių projektų, finansuojamų Vilkaviškio rajono savivaldybės lėšomis, konkursas

Vilkaviškio rajono savivaldybės vykdomoji institucija, vykdydama Vilkaviškio rajono savivaldybės mero 2023 m. gegužės 4 d. potvarkiu Nr. B-MP-72 patvirtintą Vilkaviškio rajono savivaldybės Šeimos stiprinimo programos priemonių finansavimo tvarkos aprašą, kviečia viešąsias įstaigas, biudžetines įstaigas, visuomenines organizacijas ir kitus juridinius asmenis teikti paraiškas gauti finansinę paramą projektų įgyvendinimui.

Programos prioritetai:

– darnaus žmogaus vystymasis per šeimos puoselėjimą (lytiškumo ugdymas, pasirengimo kurti šeimą ugdymas; smurto ir patyčių prevencija, psichosocialinė pagalba šeimoms, socialiai pažeidžiamų šeimų pagalbos nuo priklausomybių ar socialinių problemų grupių organizavimas, renginių ir kitų priemonių, skatinančių socialinę atskirtį patiriančių šeimų įsitraukimą į bendruomenės gyvenimą, organizavimas);

– nedarbo mažinimas; profesinio aktyvumo skatinimas (tėvų integracija į darbo rinką, užtikrinant geresnes sąlygas derinti šeimos ir profesines pareigas; vaikų priežiūra; pagalba tėvams, auginantiems vaikus su negalia, pagalbos teikimas atvykstančioms ir grįžtančioms šeimoms užsienio valstybių (emigrantams / imigrantams), jų artimiesiems teikimas, jų integracija į bendruomenę ir įtraukimas į bendruomenės gyvenimą per įvairias veiklas; veikla, skirta šeimų gyvenimo kokybei gerinti (pilietinių iniciatyvų (šeimų forumų), skatinančių kelti ir spręsti joms svarbius klausimus, stiprinančių šeimų ir vietos valdžios institucijų bendradarbiavimą, organizavimas, savanoriškos veiklos organizavimas; veikla, skirta šeimos narių sutelktumui ir tarpusavio pasitikėjimui stiprinti, organizuojant vaikų ir jaunimo laisvalaikio užimtumą (renginių, stovyklų ir kitų prasmingo vaikų bei jaunimo laisvalaikio užimtumo veiklų organizavimas, skatinantis asmeninių ir socialinių gebėjimų ugdymą), šeimos narių kultūrinei ir švietėjiškai veiklai skatinti (priemonių, skatinančių kūrybiškumą, saviraišką organizavimas), sporto ir sveikatinimo veiklai skatinti (sportuojančių gyvenamosios vietovės bendruomenės šeimų narių telkimas, sporto varžybų ir treniruočių organizavimas, sveikai gyvensenai propaguoti skirtų renginių, teminių užsiėmimų ir mokymų organizavimas);

– užsieniečių vaikų / šeimų, kurie laukia sprendimo dėl laikinosios apsaugos suteikimo arba kuriems suteikta laikinoji apsauga Lietuvoje integracija į visuomenę ir laisvalaikio užimtumas.

Paraiškos su lydraščiu, pagal patvirtintą paraiškos formą, pateikiamos Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijai, el. paštu savivaldybe@vilkaviskis.lt  iki 2023 m. gegužės 19 d.

Šeimos stiprinimo programos priemonių projektams skirta 5000 Eur iš Savivaldybės biudžeto lėšų.

Konsultacijos įstaigoms su konkursu susijusiais klausimais teikiama darbo dienomis Tel. (8 342) 60 053, el. p. rita.viktoraviciene@vilkaviskis.lt

PRIDEDAMA:

  1. Paraiškos forma
  2. Šeimos stiprinimo programos priemonių projektų, finansuojamų Vilkaviškio rajono savivaldybės lėšomis pateikimo, vertinimo, lėšų skyrimo ir naudojimo tvarkos aprašas su priedais

Pasidalinkite

Kitos naujienos

Scroll to Top