Aktualijos

Vilkaviškio rajono savivaldybės naujienos

Skelbiama Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos ketvirtosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos posėdžio darbotvarkė

2021 m. birželio 9 d. 13 val. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos ketvirtosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos posėdyje numatoma svarstyti:
<…>;
7. Vartelių piliakalnio su gyvenviete (45672), Vilkaviškio r. sav., Gražiškių sen., Vartelių k., nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektą dėl apsaugos reikalingumo.
Papildoma informacija:
Statusas: –
Akto parengimo pagrindas: Pavedimas Kultūros paveldo centrui parengti apskaitos dokumentaciją. Departamentui pateikta informacija apie naujai surastą piliakalnį.
Akto parengimo tikslai/motyvai: Priimti sprendimą dėl apsaugos reikalingumo naujai išaiškintam kultūros paveldo objektui.
Aktu siūloma: Piliakalniui su gyvenviete suteikti apsaugą. Atsižvelgiant į reljefą, pastebėtą kultūrinį sluoksnį ir archeologinius radinius, apibrėžti teritoriją. Kompleksiniam kultūros paveldo objektui siūloma nustatyti vertingąsias savybes (piliakalniui su gyvenviete – reljefą; piliakalniui – aikštelę, šlaitus, terasą, kultūrinį sluoksnį; gyvenvietei – reljefą, kultūrinį sluoksnį), nacionalinį reikšmingumo lygmenį.
8. Graužinių piliakalnio (45676), Vilkaviškio r. sav., Gražiškių sen., Graužinių k., nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektą dėl apsaugos reikalingumo.
Papildoma informacija:
Statusas: –
Akto parengimo pagrindas: Pavedimas Kultūros paveldo centrui parengti apskaitos dokumentaciją. Departamentui pateikta informacija apie naujai surastą piliakalnį.
Akto parengimo tikslai/motyvai: Priimti sprendimą dėl apsaugos reikalingumo naujai išaiškintam kultūros paveldo objektui.
Aktu siūloma: Piliakalniui su gyvenviete suteikti apsaugą. Teritoriją siūloma apibrėžti atsižvelgiant į reljefą. Piliakalniui siūloma nustatyti vertingąsias savybes (reljefą, aikštelę, šlaitus, kultūrinį sluoksnį), nacionalinį reikšmingumo lygmenį.
9. Kaupiškių kapinyno (30325), Vilkaviškio r. sav., Vištyčio sen., Kaupiškių k., nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektą dėl apskaitos duomenų patikslinimo.
Papildoma informacija:
Statusas: Kapinynas Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005-04-29 įsakymu Nr. ĮV-190 „Dėl pripažinimo valstybės saugomu“ pripažintas valstybės saugomu kultūros paveldo objektu.
Akto parengimo pagrindas: Pavedimas Kultūros paveldo centrui parengti apskaitos dokumentaciją.
Akto parengimo tikslai/motyvai: Atsižvelgiant į teisės aktų reikalavimus, tikslintina teritorija ir apsaugos zona (nesutampa), vertingosios savybės.
Aktu siūloma: Kadangi teritorija ir apsaugos zona nesutampa (šiaurinėje dalyje persidengia, o pietinėje nesugretintos), siūloma kapinyno teritoriją kiek perstumti pietų kryptimi, tokiu atveju ją nežymiai sumažinant, o apsaugos nuo fizinio poveikio pozonį kiek padidinant. Kapinynui siūloma patikslinti ir nustatyti vertingąsias savybes (reljefą ir kapus (vietoje – nedegintų mirusiųjų kapų su įkapėmis; pavienių radinių: peilių ar jų fragmentų, karstų vinių, 3 monetų, kaldintų XVII a. I pusėje).
<…>.

Posėdis vyks nuotoliniu būdu, 13 val.
Daugiau informacijos suteiks Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Apskaitos, inventorizavimo ir registro skyriaus vyr. specialistė Augustina Kurilienė, tel. nr. (8 5) 273 11 01.

Pasidalinkite

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Kitos naujienos

Scroll to Top