Aktualijos

Vilkaviškio rajono savivaldybės naujienos

Skelbiama bendruomenių iniciatyvų, skirtų gyvenamajai aplinkai gerinti, projektų idėjų atranka

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija skelbia bendruomenės iniciatyvų, skirtų gyvenamajai aplinkai gerinti, projektų idėjų atranką.

Įgyvendinant šią programą yra siekiama didinti piliečių įsitraukimo į Vilkaviškio rajono savivaldybės biudžeto formavimo galimybes. Norima skatinti piliečių iniciatyvą mieste ir rajone, suburti gyventojų bendruomenes gyvinti ir gerinti socialinę ir gyvenamąją aplinką, aktyvinti verslo kūrimą ir dalyvavimą atnaujinat teritorijas, skatinti diskusijas miesto ir rajono plėtros tema.

2022 m. Vilkaviškio rajono savivaldybės biudžete bendruomenės iniciatyvų, skirtų gyvenamajai aplinkai gerinti, projektų idėjų finansavimui numatyta 150 000,00 Eur. Projektai 100 proc. finansuojami iš Vilkaviškio rajono savivaldybės biudžeto lėšų, tačiau prie įgyvendinamo projekto nedraudžiama prisidėti ir kitiems fiziniams ir juridiniams asmenims.

Pareiškėjais gali būti:

– Vilkaviškio rajono savivaldybės teritorijoje gyvenamąją vietą deklaravęs gyventojas, ne jaunesnis nei 16 metų, surinkęs ne mažiau kaip 20 Vilkaviškio rajono savivaldybės teritorijoje gyvenamąją vietą deklaravusių gyventojų parašų, palaikančių projektą, ir siūlantis gyvenamosios aplinkos gerinimo idėjas.

Projektų kategorijos:

–   mažos apimties projektai – projektai, kurių apimtis neviršija 25 tūkst. eurų ir projektai negeneruoja pajamų. Projektai turi būti įgyvendinami Vilkaviškio rajono savivaldybės teritorijoje, Savivaldybės nuosavybės, panaudos ar patikėjimo teise valdomoje arba valstybinėje žemėje, kuri skirta bendram, viešam naudojimui ir kuriems pagal darbų pobūdį dokumentacijos parengimo ir darbų atlikimo terminas yra iki 1 (vienerių) biudžetinių metų.

– didelės apimties projektai – nekomercinės paskirties infrastruktūriniai projektai, įgyvendinami per 2 metus, techninę dokumentaciją pradedant rengti pirmais projekto įgyvendinimo metais, jie yra įgyvendinami Vilkaviškio mieste ar rajone, Savivaldybės nuosavybės, panaudos ar patikėjimo teise valdomoje arba valstybinėje žemėje, kuri skirta bendram, viešam naudojimui, jų apimtis neviršija 100 tūkst. eurų ir negeneruoja pajamų.

Būtinieji reikalavimai projekto idėjos pasiūlymui:

– prie projekto idėjos pasiūlymo turi būti pateiktas pritarimas projekto idėjai;

– projektas turi būti įgyvendinamas Vilkaviškio rajono savivaldybėje, Savivaldybės nuosavybės, panaudos ar patikėjimo teise valdomoje arba valstybinėje žemėje, kuri skirta bendram, viešam naudojimui;

– projekto sprendiniai neturi prieštarauti toje teritorijoje galiojantiems teritorijų planavimo dokumentams, jau patvirtintiems kitiems Savivaldybės projektų sprendiniams, netrukdyti esamiems inžineriniams tinklams ir komunikacijų sistemoms eksploatuoti;

– turi būti viešosios infrastruktūros (išskyrus gatvių / kelių statybą, rekonstrukciją ir remontą), nekomercinis, negeneruoti pajamų, gyvenamosios aplinkos gerinimo projektas;

– projekto veiklomis sukurti rezultatai turi atitikti Lietuvos Respublikos architektūros įstatyme numatytus reikalavimus architektūros kokybei.

Projekto idėjų pasiūlymus vertins darbo grupė, kuri atrinks tinkamus projektus, kurie pateks į tolimesnį atrankos etapą – viešą balsavimą. Projektų idėjų pasiūlymai teikiami ir gali dalyvauti mažos arba didelės apimties infrastruktūros gerinimo projektų kategorijose. Vienas pareiškėjas gali pateikti vieną projekto idėją. Už vieną projekto idėją gyventojas gali pasirašyti vieną kartą.

Pareiškėjas privalo pateikti projekto idėjos pasiūlymą ir pritarimą projekto idėjai. Teikiami dokumentai turi būti užpildyti kompiuteriu, lietuvių kalba, užpildytos visos formos grafos.

Projekto idėjos pasiūlymas negali būti teikiamas į tą pačią viešąją infrastruktūrą, kuri buvo anksčiau finansuota pagal bendruomenės iniciatyvų, skirtų gyvenamajai aplinkai gerinti, projektų idėjų atrankos ir finansavimo tvarkos aprašą (toliau – Aprašas). Nustačius, kad projekto idėjos pasiūlymas pateiktas į tą pačią viešąją infrastruktūrą, kuri buvo finansuota anksčiau pagal šį Aprašą, projekto idėjos pasiūlymas yra atmetamas.

Projektų idėjų pasiūlymai pateikiami užklijuotame voke, ant kurio turi būti nurodyta: ,,Bendruomenės iniciatyvų, skirtų gyvenamajai aplinkai gerinti, projektų idėjų konkursui“, projekto pavadinimas, pareiškėjo pavadinimas, adresas ir telefono numeris.

Informuojame, kad projektų idėjų pasiūlymų priėmimas pratęstas iki š. m. vasario 25 d. 12.00 val. Pasiūlymai gali būti pateikiami tiesiogiai Savivaldybės administracijos 304 kab. III aukšte ar naudojantis pašto ar pasiuntinių teikiamomis paslaugomis adresu: S. Nėries g. 1, Vilkaviškis.

Konsultacijas ir metodinę pagalbą gyventojams teikia:

Investicijų ir strateginio planavimo skyrius (teikia informaciją programos įgyvendinimo klausimais): skyriaus vedėja Jurga Grigaliūnaitė tel: +370 342 60 199, el. paštas: jurga.grigaliunaite@vilkaviskis.lt; vyriausioji specialistė Inesa Ližaitienė tel: +370 342 60074, el. paštas: inesa.lizaitiene@vilkaviskis.lt

Architektūros ir urbanistikos skyrius (teikia informaciją teritorijų planavimo, architektūros klausimais): vyriausioji specialistė (architektė) Vita Valaitienė tel: +370 342 60 197, el. pašas: vita.valaitiene@vilkaviskis.lt; vyriausiasis specialistas Edmundas Rumbinas, tel: +370 342 60 203, el. paštas: edmundas.rumbinas@vilkaviskis.lt.

Vietinio ūkio skyrius (teikia informaciją statybos ir infrastruktūros formavimo klausimais): skyriaus vedėjas Simas Šlekys tel: +370 342 60 059, el. paštas: simas.slekys@vilkaviskis.lt

PRIDEDAMA:

Bendruomenės iniciatyvų, skirtų gyvenamajai aplinkai gerinti, projektų idėjų atrankos ir finansavimo tvarkos aprašas

Projekto idėjos pasiūlymas

Pritarimas projekto idėjai

Pasidalinkite

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Kitos naujienos

Scroll to Top