Aktualijos

Vilkaviškio rajono savivaldybės naujienos

Religinės bendruomenės ar bendrijos gali teikti prašymus dėl veiklos išlaidų kompensavimo

Religinės bendruomenės ar bendrijos, atitinkančios Lietuvos Respublikos religinių bendruomenių ir bendrijų įstatyme nustatyta tvarka apibrėžtą tradicinės Lietuvos religinės bendruomenės ir bendrijos sąvoką bei veikiančios ir registruotos Savivaldybės teritorijoje iki lapkričio mėnesio 10 d. Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijai gali teikti prašymus dėl veiklos išlaidų kompensavimo.

Šių išlaidų kompensavimui vienai Religinei bendruomenei ar bendrijai skiriama ne daugiau kaip 300,00 Eur per biudžetinius metus.

Lėšos skiriamos:

–  patalpų šildymo išlaidų daliai kompensuoti (patalpų šildymo išlaidų dalinė kompensacija teikiama nepriklausomai nuo šildymo būdo, t. y. nuo to, kokios rūšies kuru (malkomis, anglimi, dujomis ir pan.) patalpos šildomos), (patalpos, už kurias prašoma numatytų išlaidų kompensavimo, pareiškėjui turi priklausyti nuosavybės teise).

– vandens ir nuotekų išlaidų daliai kompensuoti.

– šiukšlių tvarkymo išlaidų daliai kompensuoti.

– elektros energijos išlaidų daliai kompensuoti.

– kanceliarinių prekių išlaidų daliai kompensuoti.

Prašymas turi būti pasirašytas pareiškėjo vadovo arba jo įgalioto asmens, turinčio teisę veikti pareiškėjo vardu, nurodant vardą, pavardę ir pareigas, ir patvirtintas antspaudu, jei pareiškėjas privalo turėti antspaudą, arba elektroniniu parašu, jei pareiškėjas jį turi. Prašymas turi būti užpildytas kompiuteriu.

Prie Prašymo turi būti pateiktos išlaidas patvirtinančių dokumentų kopijos (kasos aparato kvitas, sąskaita faktūra kartu su kasos aparato kvitu, mokėjimo nurodymas, pinigų priėmimo kvitas, kasos pajamų orderio kvitas ir kiti dokumentai, kuriuose yra informacija apie prekės / paslaugos pavadinimą, pirkimo datą, mokėjimo sumą ir kuriais įrodoma, kad pagal išlaidų pagrindimo dokumentus buvo atliktas mokėjimas).

Prašymai dėl šios veiklos išlaidų kompensavimo priimami vieną kartą metuose iki einamųjų metų lapkričio mėnesio 10 d.

PRIDEDAMA:

  1. Vilkaviškio rajono savivaldybės tradicinių religinių bendruomenių ir bendrijų rėmimo projektų ir veiklos finansavimo tvarkos aprašas.
  2. Prašymo forma.

Detalesnė informacija teikiama: Investicijų ir strateginio planavimo skyriaus vedėja Jurga Grigaliūnaitė, tel. +370 342 60 199, el. paštas: jurga.grigaliunaite@vilkaviskis.lt, Investicijų ir strateginio planavimo skyriaus vyriausioji specialistė Paula Aidukonienė, tel. +370 342 60 029, el. paštas: paula.aidukoniene@vilkaviskis.lt.

 

 

Pasidalinkite

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Kitos naujienos

Scroll to Top