Aktualijos

Vilkaviškio rajono savivaldybės naujienos

Projektas „Saugok sveikatą kol jaunas 2“

Vilkaviškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras (toliau – VSB) įgyvendina jaunimui palankių sveikatos priežiūros paslaugų (toliau – JPSPP) projektą „Saugok sveikatą kol jaunas 2“.
Tai jaunimo poreikius atitinkančios kompleksinės sveikatos priežiūros paslaugos, kurios apima sveikatos stiprinimo, prevencijos, gydymo, stebėsenos bei konsultavimo paslaugas ir atitinka
Pasaulio sveikatos organizacijos nurodytus kriterijus: prieinamumo, konfidencialumo ir privatumo, nediskriminavimo, poreikių atitikimo, kompetencijos ir saugumo.
Vienas iš JPSPP projekto įgyvendinimo siekių – „Žaliojo koridoriaus“ įdiegimas savivaldybėje.
Žaliasis koridorius – galimybė jaunam žmogui gauti efektyvias ir konfidencialias asmens sveikatos priežiūros paslaugas per kuo trumpesnį laiką. VSB kartu su VšĮ Vilkaviškio pirminės sveikatos
priežiūros centru teikia šeimos gydytojo, akušerio-ginekologo, psichiatro, medicinos psichologo, akušerio paslaugas jaunimui (14-29 m.) žaliojo koridoriaus principu, kai paslaugos konsultacija
suteikiama, kaip galima greičiau, bet ne vėliau, kaip po dviejų darbo dienų.
Asmenims nuo 14 iki 16 metų amžiaus konsultacijos ir diagnostikos paslaugos gali būti teikiamos tik su tėvų/globėjų ar kitų įgaliotų asmenų sutikimu ir žinia.
Jaunuoliai dėl paslaugų poreikio turi kreiptis į JPSPP koordinatorių el. paštu koordinatorius.vilkaviskis@gmail.com arba tel. 8 681 48841

Pasidalinkite

Kitos naujienos

Scroll to Top