Aktualijos

Vilkaviškio rajono savivaldybės naujienos

Projektas „Kokybės krepšelis“

2022 m. baigiasi ES struktūrinių fondų finansuojamo mokinių pasiekimams gerinti skirto projekto „Mokinių ugdymosi pasiekimų gerinimas diegiant kokybės krepšelį“ pirmas etapas, kuriame dalyvavo net devynios mūsų rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklos.

Įpusėjusiame antrame projekto etape dalyvauja dar dvi gimnazijos.

Penktadienį mūsų Savivaldybėje lankėsi projekto vadovė Aušra Lubinienė, Nacionalinės švietimo agentūros direktorė Rūta Krasauskienė, NŠA švietimo pagalbos departamento direktorė Irma Čižienė, kurios domėjosi kaip sekėsi/sekasi mokykloms įgyvendinti išsikeltus tikslus. Viešnias lydėjo  Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja Daiva Riklienė, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja Alma Finagėjevienė, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė Žydrė Žilinskienė.

Lankydamos Vilkaviškio „Ąžuolo“ progimnaziją, Vilkaviškio „Aušros“, Pilviškių „Santakos“ gimnazijas, viešnios mokyklų vadovų klausė – „Ar vertėjo dalyvauti projekte“?

Vilkaviškio „Ąžuolo“ progimnazijos direktorė G. Naujokienė teigė, kad po pirminės išgąsčio reakcijos „Ką daryti?“, atėjo įgyvendinimo minčių „Kaip daryti?“. Progimnazija ne tik įsigijo šiuolaikiškų ergonominių mokyklinių baldų, bet ir akustinių baldų, kurie ypač patinka mokiniams. Projekto metu mokytojai tobulino profesines kompetencijas seminaruose, stažuotėse, dirbo mentorius, kurio pagalba buvo naudinga ir ne pirmą dešimtį dirbantiems mokytojams, buvo įgyvendinama mokinių skaitymo įgūdžius gerinanti strategija.

Vilkaviškio „Aušros“ gimnazija per pirmus projekto įgyvendinimo metus įsigijo naujas biochemijos, fizikos laboratorijas bei joms reikalingą įrangą. Lauko klasė, interaktyvios lentos, skaitmeninės ugdymo priemonės, mokymai gimnazijos mokytojams, kaip naudotis ir pritaikyti pamokose skaitmeninį turinį, – toliau vardijo gimnazijos direktoriaus pavaduotoja R. Laukaitienė. Visos šios šiuolaikiškos priemonės padeda mokytojams tobulinti asmenines bei dalykines kompetencijas, gerinti pamokų kokybę ir kartu mokinių pasiekimus.

Vilkaviškio r. Pilviškių „Santakos“ gimnazijos direktorė D. Valiūnienė pristatė gimnazijos veiklos tobulinimo planą, kurio tikslas – pagerinti 5–10 kl. mokinių pasiekimus, taikant mokinių pažangą skatinančią (įsi)vertinimo sistemą, aktyvinant mokinių mokymąsi inovatyvioje aplinkoje – įgyvendinimo veiklas. Gimnazijos mokytojai tobulino profesines kompetencijas dalyvaudami seminaruose bei stebėdami ne mažiau kaip 4 kolegų pamokas per mokslo metus. Įstaigoje taip pat įrengta nauja 25 darbo vietų klasė-laboratorija, kurioje naudojama įranga ne tik skatina mokinių kūrybiškumą, bet tuo pačiu gerėja mokinių pasiekimai – daugėja specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių, darančių pažangą, skaičius. Gimnazijoje įrengti 5 „Tylos kampeliai“ suteikia galimybę mokiniams ruošti namų darbus, mokytis laisvų pamokų metu.

– Ar vertėjo dalyvauti projekte?

– Tikrai taip, – sutartinai tvirtino mokyklų vadovai.

Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus informacija

Pasidalinkite

Kitos naujienos

Scroll to Top