Vilkaviškio rajono savivaldybės

Vykdomi, vykdyti projektai

Žilvinos Urbonavičienės individuali įmonė įgyvendina projektą Nr. 08.1.3-CPVA-R-609-41-0005 „Žilvinos Urbonavičienės įmonės teikiamų medicininių paslaugų kokybės gerinimas“

Žilvinos Urbonavičienės individuali įmonė yra šeimos gydymo centras įsikūręs Kybartuose ir teikia paslaugas Kybartų miesto bei aplinkinių gyvenviečių pacientams.

Žilvinos Urbonavičienės individuali įmonė įgyvendina projektą Nr. 08.1.3-CPVA-R-609-41-0005 „Žilvinos Urbonavičienės įmonės teikiamų medicininių paslaugų kokybės gerinimas“. Projektas įgyvendinamas pagal 8 prioritetą „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“. Projektas finansuojamas iš ES struktūrinių fondų Europos regioninės plėtros fondo. Projekto vertė 17 280,00 Eur, iš kurių finansuojama suma – 15 984,00 Eur.

Projekto tikslas – prisidėti prie kraujotakos sistemos ligų mažinimo, prisidėti prie onkologinių susirgimų prevencijos ir kontrolės bei galvos smegenų kraujotakos ligų mažinimo Kybartų seniūnijoje ir aplinkinėse gyvenvietėse. Projektu siekiama pagerinti teikiamų sveikatos priežiūros ir profilaktikos paslaugų prieinamumą ir kokybę.

Projekto metu įsigytos medicininės priemonės: šeimos gydytojo krepšys ir tikslinė transporto priemonė, skirta pacientų lankymui namuose.

Planuojama, kad įgyvendinus projektą bus pagerinta paslaugų teikimo infrastruktūra Žilvinos Urbonavičienės įmonėje ir 1273 gyventojai turės galimybę pasinaudoti pagerintomis sveikatos priežiūros paslaugomis.

Scroll to Top