Vilkaviškio rajono savivaldybės

Vykdomi, vykdyti projektai

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija pradeda įgyvendinti projektą „Vilkaviškio rajono Serdokų ir Keturvalakių kadastrinių vietovių dalies melioracijos statinių rekonstravimas“ Nr. 17VD-KM-21-1-04956-PR001

Projekto tikslas – padidinti visų žemės ūkio veiklų konkurencingumą, atliekant investicijas į žemės ūkiui būtiną infrastruktūrą. Po rekonstrukcijos pagerės žemės ūkio veiklos rezultatyvumas, padidės dirvožemio našumas bei augalininkystės konkurencingumas.

Projekto įgyvendinimo metu Bardauskų, Merkiškių, Pilotiškių, Bačkiškių, Geisteriškių, Skriaudupio, Palūkiškių, Krūzmargio, Antupių, Pavilkaujų, Mažųjų Būdežerių, Kumečių I kaimuose bus atliekami melioracijos statinių rekonstravimo darbai. Žemės plotas, kuriame bus pagerintos viešojo naudojimo melioracijos sistemos – 1030 ha (rekonstruota griovių, kurių ilgis apie 13,63 km. rinktuvų – 2,425 km, pralaidų – 18 vnt.).

Projekto vertė 374 959,25 Eur, iš jų Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai lėšos sudaro 254 971,95 Eur, Lietuvos valstybės biudžeto lėšos – 44 995,05 Eur, Vilkaviškio rajono savivaldybės biudžeto lėšos – 74 992,25 Eur.

Projektą planuojama įgyvendinti iki 2024 m. sausio mėn.

Projektas finansuojamas iš Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos „Parama žemės ūkio vandentvarkai“

Scroll to Top