Vilkaviškio rajono savivaldybės

Vykdomi, vykdyti projektai

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija įgyvendino projektą „Vilkaviškio rajono savivaldybės socialinio būsto fondo plėtra“ Nr. 08.1.2-CPVA-R-408-41-0002.

Projektas buvo finansuojamas Europos Sąjungos struktūrinių fondų (Europos regioninės plėtros fondo) lėšomis pagal 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonę Nr. 08.1.2-CPVA-R-408-41 „Socialinio būsto fondo plėtra“.

Projektu buvo siekiama prisidėti prie Vilkaviškio rajono savivaldybės socialinio būsto fondo plėtros ir užtikrinti socialiai pažeidžiamų rajono gyventojų aprūpinimą būstu.

Projekto įgyvendinimo metu dalyje savivaldybei priklausančio bendrabučio pastato, esančio Vilkaviškio mieste S. Nėries g. 42, įrengta 18 socialinių būstų. Visi būstai aprūpinti viryklėmis (su orkaitėmis). Taip pat projekto įgyvendinimo metu įsigyti 8 socialiniai butai Vilkaviškyje ir Kybartų mieste.

Projekto vykdytojas – Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija.

Scroll to Top