Vilkaviškio rajono savivaldybės

Vykdomi, vykdyti projektai

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija įgyvendino projektą „Vilkaviškio miesto sodo tarp Šeimenos upelio, Vytauto g., Rimgaudo g., J. Basanavičiaus g. sutvarkymas, modernizavimas bei plėtra“

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija įgyvendino projektą „Vilkaviškio miesto sodo tarp Šeimenos upelio, Vytauto g., Rimgaudo g., J. Basanavičiaus g. sutvarkymas, modernizavimas bei plėtra“ Nr. 07.1.1-CPVA-R-905-41-0005. Projekto įgyvendinimo metu Vilkaviškio miesto sodo teritorijoje įrengti pėsčiųjų takai, apšvietimas, mažosios architektūros elementai.

Pagrindinių takų susikirtimo vietoje įrengta nedidelė pakyla, skirta renginiams. Rytinėje parko dalyje, prie Šeimenos upelio, įrengta zona prie vandens: susiformavusioje saloje pastatyta pavėsinė su dviem tilteliais. Vakarinėje teritorijos dalyje esančiame sklype įrengta vaikų žaidimų aikštelė, pažintinės bei poilsio zonos šeimoms su vaikais. Tikimasi, kad atnaujinta viešoji erdvė Vilkaviškio miesto sode pagerins gyvenamąją aplinką, patraukli nauja erdvė pagerins miesto įvaizdį, paskatins renginių organizavimą, bendruomenių iniciatyvas, padidins gyventojų užimtumą bei prisidės prie palankesnių sąlygų verslo kūrimuisi ir plėtrai.

Bendra projekto vertė 721 326,73 Eur, iš jų ES ir valstybės biudžeto lėšos sudaro 667 227,22 Eur, Vilkaviškio rajono savivaldybės dalis – 54 099,51 Eur.

Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo lėšų pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programos 7 prioriteto „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas“ 07.1.1-CPVA-R-905 priemonę „Miestų kompleksinė plėtra“.

Scroll to Top