Vilkaviškio rajono savivaldybės

Vykdomi, vykdyti projektai

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija įgyvendino projektą „Vilkaviškio miesto centrinės J. Basanavičiaus aikštės ir jos prieigų sutvarkymas“ Nr. 07.1.1-CPVA-R-905-41-0001

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija įgyvendino projektą „Vilkaviškio miesto centrinės J. Basanavičiaus aikštės ir jos prieigų sutvarkymas“ Nr. 07.1.1-CPVA-R-905-41-0001.

Projektu „Vilkaviškio miesto centrinės J. Basanavičiaus aikštės ir jos prieigų sutvarkymas“ buvo siekiama sudaryti sąlygas gyventojų socialiniam ekonominiam aktyvumui ir verslo investicijoms skatinti Vilkaviškio mieste. Projekto veiklų įgyvendinimui ir užsibrėžtų rezultatų pasiekimui buvo panaudota apie 1.230.190,00 eurų, iš kurių 1.045.661,00 sudarė Europos Sąjungos fondų lėšos.

Vilkaviškio rajono savivaldybės gyventojai jau gali džiaugtis projekto įgyvendinimo metu pasiektais rezultatais. Miestą puošia sutvarkyta Vilkaviškio miesto J. Basanavičiaus aikštė ir jos prieigos: pakeisti aikštės architektūros sprendiniai, atnaujinti esami želdiniai, pastatyti suoleliai, šiukšliadėžės, pastatyti du modernūs informaciniai stendai, įruoštos vietos scenai, vėliavoms, Kalėdų eglutei. Gyventojų patogumui naujai įrengtos automobilių stovėjimo aikštelės. Miestelėnus ir atvykstančius svečius džiugina aikštėje įrengtas laikrodis ir fontanas, įspūdingai atrodantis naktį, kai trykštantis vanduo apšviečiamas besimainančių spalvų šviesomis.

Projekto metu sutvarkius Vilkaviškio miesto aikštę ir jos prieigas, pagerėjo miesto centrinės viešosios erdvės estetinis vaizdas ir miestas tapo patrauklesnis miesto gyventojams ir svečiams. Tikimasi, kad infrastruktūros atnaujinimas ir įrengimas, papildomas teritorijų apželdinimas, poilsio zonos sutvarkymas sudarys sąlygas kokybiškesnei gyvensenai, verslo paslaugų bei turizmo plėtrai.

Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo lėšų pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programos 7 prioriteto „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas“  07.1.1-CPVA-R-905 priemonę „Miestų kompleksinė plėtra“.

 

Scroll to Top