Vilkaviškio rajono savivaldybės

Vykdomi, vykdyti projektai

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija įgyvendino projektą „Sporto – žaidimų erdvės įrengimas Vilkaviškyje“ Nr. SRF-SIĮ-2020-1-0322

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija įgyvendino projektą „Sporto – žaidimų erdvės įrengimas Vilkaviškyje“ Nr. SRF-SIĮ-2020-1-0322.

Siekiant skatinti vaikų ir jaunimo sportinį užimtumą, fizinį aktyvumą, tinkamą laisvalaikio užimtumą kartu prisidedant prie gyvenimo kokybės ir aplinkos gerinimo bei Vilkaviškio miesto patrauklumo vietos bendruomenei, Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija įgyvendino projektą, kurio metu įrengta viešoji vaikų sporto ir žaidimų erdvė Nepriklausomybės g. esančių daugiabučių namų kvartale. Projekto įgyvendinimo metu įrengtos dvi vaikų sporto ir žaidimų aikštelės, pritaikytos tikslinės teritorijos bendruomenės poreikiams. Įgyvendintas projektas sudarys sąlygas didėti bendruomenės, o ypač vaikų, fiziniam aktyvumui, sveikatingumui, tinkamam užimtumui.

Bendra projekto vertė – 21 908,00 Eur, iš jų sporto rėmimo fondo lėšos sudaro 19 717,20 Eur, Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos dalis – 2 190,80 Eur.

Projektas bendrai finansuojamas Sporto rėmimo fondo lėšomis, kurį administruoja Švietimo mainų paramos fondas.

Scroll to Top