Vilkaviškio rajono savivaldybės

Vykdomi, vykdyti projektai

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija įgyvendino projektą Nr. 08.2.1-CPVA-R-908-41-0003 „Viešųjų erdvių sutvarkymas Pilviškių miestelyje, pritaikant renginiams, fizinio aktyvumo didinimui“

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija įgyvendino projektą, kurio metu atnaujintos vietos bendruomenei ir miestelio svečiams skirtos viešosios erdvės esančios Pilviškių miestelyje: teritorijos esančios Stoties ir Vasario 16-osios,  Dariaus ir Girėno ir Vasario 16-osios gatvių sankirtose, teritorijos, esančios šalia Stoties g. ir Mokyklos g. 1. Tvarkomose teritorijose atnaujinta / įrengta infrastruktūra (įrengti takai, mažosios architektūros elementai, laisvalaikio praleidimui tinkama infrastruktūra (treniruokliai, vaikų žaidimų įrenginiai, estrada, lauko tinklinio aikštelė), teritorijų apšvietimas). Įgyvendinus projektą, tikimasi, kad nauja infrastruktūra sudarys sąlygas įvairioms viešosioms paslaugoms vystytis ir gyventojų užimtumui didėti, infrastruktūra taps patraukli bendruomenės veiklai, viešųjų paslaugų sektoriaus kūrimui ir plėtrai, sudarys prielaidas smulkiojo verslo kūrimuisi ir plėtrai, kas sąlygos gyventojų užimtumą.

Bendra projekto vertė 970 065,55 Eur, iš jų ES ir valstybės biudžeto lėšos sudaro 897 310,63 Eur, Vilkaviškio rajono savivaldybės dalis – 72 754,92 Eur.

Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo lėšų pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ 08.2.1-CPVA-R-908 priemonę „Kaimo gyvenamųjų vietovių atnaujinimas“.

Scroll to Top