Vilkaviškio rajono savivaldybės

Vykdomi, vykdyti projektai

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija įgyvendino projektą Nr. 04.5.1-TID-R-516-41-0002 „Pėsčiųjų tako įrengimas teritorijoje tarp Radastų ir Lauko g. Vilkaviškio mieste“

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija įgyvendino projektą Nr. 04.5.1-TID-R-516-41-0002 „Pėsčiųjų tako įrengimas teritorijoje tarp Radastų ir Lauko g. Vilkaviškio mieste“.

Neefektyvi, nebeatitinkanti šiuolaikinių gyventojų poreikių Vilkaviškio miesto viešojo transporto sistema lemia mažą viešojo transporto patrauklumą. Tai lėmė aplinkosaugines pasekmes: išaugo automobilizacijos lygis; mieste išaugo automobilių spūstys, aplinkos tarša ir triukšmas. Kompaktiškas Vilkaviškio miesto užstatymas ir tai, kad visuomeninės paskirties objektai, prekybos įmonės yra išsidėstę Vilkaviškio miesto centre skatina gyventojus keliauti pėsčiomis arba dviračiais. Nors reljefo sąlygos yra palankios, visgi pėsčiųjų ir dviračių takų tankumas mieste yra mažas, dėl to pėsčiųjų ir dviratininkų susisiekimo sąlygos ir gyventojų mobilumas yra mažas, nesudarytos sąlygos prisidėti prie aplinkos taršos mažinimo. Siekiant spręsti šią problemą, būtina pagerinti pėsčiųjų ir dviratininkų susisiekimo sąlygas.

Projekto tikslas – sukurti darnią, aplinkai nekenksmingą Vilkaviškio miesto viešąją infrastruktūrą, taip prisidedant prie gyvenamosios vietovės ekonominės, socialinės, aplinkosauginės plėtros ir užtikrinant kokybišką, efektyvų, darnų visuomenės narių judumą.

Įgyvendinus projektą įrengtas pėsčiųjų takas nuo Lauko gatvės iki Radastų gatvės Vilkaviškio mieste.

Bendra projekto vertė 130 739,70 Eur, iš jų ES lėšos sudaro 111 128,74 Eur, Vilkaviškio rajono savivaldybės dalis – 19 610,96 Eur.

Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo lėšų pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ priemonę 04.5.1-TID-R-516 „Pėsčiųjų ir dviračių takų rekonstrukcija ir plėtra“.

 

Scroll to Top