Vilkaviškio rajono savivaldybės

Vykdomi, vykdyti projektai

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija įgyvendina projektą „Vilkaviškio rajono savivaldybės socialinio būsto fondo plėtra“ Nr. 08.1.2-CPVA-R-408-41-0002

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija įgyvendina projektą „Vilkaviškio rajono savivaldybės socialinio būsto fondo plėtra“ Nr. 08.1.2-CPVA-R-408-41-0002. Projektas finansuojamas Europos Sąjungos struktūrinių fondų (Europos regioninės plėtros fondo) lėšomis pagal 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonę Nr. 08.1.2-CPVA-R-408-41 „Socialinio būsto fondo plėtra“.

Projektu siekiama prisidėti prie Vilkaviškio rajono savivaldybės socialinio būsto fondo plėtros ir užtikrinti socialiai pažeidžiamų rajono gyventojų aprūpinimą būstu. Projekto įgyvendinimo metu dalyje savivaldybei priklausančio bendrabučio pastato, esančio Vilkaviškio mieste S. Nėries g. 42, įrengta18 socialinių būstų. Visi būstai aprūpinti viryklėmis (su orkaitėmis). Taip pat projekto įgyvendinimo metu planuojama įsigyti 14 socialinių (6 butus vieno kambario ir 8 butus dviejų kambarių) butų, iš jų:  Vilkaviškio mieste 8 butus (3 butus – 1 kambario ir 5 butus – 2 kambarių), Kybartų mieste 6 butus (3 butus – 1 kambario ir 3 butus – 2 kambarių). Tikimasi, kad įgyvendinus projektą padidės galimybės apsirūpinti būstu šeimoms ir asmenims, turintiems teisę į socialinį būstą, pagerės minėtų asmenų gyvenimo kokybė, integracija į darbo rinką.

Projekto vertė – 667 472,38 Eur, iš jų: 567 351,52 Eur – ES lėšos, 100 120,86 Eur – savivaldybės biudžeto lėšos.

Projekto vykdytojas – Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija.

Scroll to Top