Vilkaviškio rajono savivaldybės

Vykdomi, vykdyti projektai

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija įgyvendina projektą „Vilkaviškio rajono Klausučių ir Šiaudiniškių kadastrinių vietovių dalies melioracijos statinių rekonstravimas“ Nr. 17VD-KM-19-1-08055-PR001

Projekto tikslas – padidinti visų žemės ūkio veiklų konkurencingumą, atliekant investicijas į žemės ūkiui būtiną infrastruktūrą. Po rekonstrukcijos pagerės žemės ūkio veiklos rezultatyvumas, padidės dirvožemio našumas bei augalininkystės konkurencingumas. Projekto įgyvendinimo metu bus atliekami statybos darbai 1401 ha plote, 19,080 km ilgio grioviuose, 0,412 km ilgio rinktuvuose. Taip pat bus rekonstruota 20 pralaidų, 3 tiltai (Šiaudiniškių k.v.).

Projekto vertė 374 332,00 Eur, iš jų Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai lėšos sudaro 254 545,25 Eur, Lietuvos valstybės biudžeto lėšos – 44 919,75 Eur, Vilkaviškio rajono savivaldybės biudžeto lėšos – 74 867,00  Eur.

Projektą planuojama įgyvendinti iki 2022 m. balandžio mėn.

Projektas finansuojama iš Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos „Parama žemės ūkio vandentvarkai“.

Scroll to Top