Vilkaviškio rajono savivaldybės

Vykdomi, vykdyti projektai

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija įgyvendina projektą „Pėsčiųjų tako tarp Vilkaviškio ligoninės ir poliklinikos įrengimas“ Nr. 04.5.1-TID-R-516-41-0007

Esama viešoji infrastruktūra tarp Vilkaviškio ligoninės ir poliklinikos yra labai svarbi gyventojams, kadangi šių įstaigų pacientai ja naudojasi vykdami į sveikatos paslaugas teikiančias įstaigas, taip pat ja naudojasi Vilkaviškio pradinės mokyklos moksleiviai vykdami į šalia esančią mokyklą. Esama infrastruktūra yra nusidėvėjusi – danga ištrupėjusi, lyjant lietui ant jos telkšo balos, taip pat ji nėra pritaikyta neįgaliesiems, todėl daugelis gyventojų norėdami pasiekti įstaigas renkasi automobilius. Vadovaujantis darnaus judumo principais yra būtina mažinti automobilių srautus bei šių srautų keliamas neigiamas pasekmes, skatinti gyventojų ėjimą pėsčiomis, todėl Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija inicijavo projekto „Pėsčiųjų tako tarp Vilkaviškio ligoninės ir poliklinikos įrengimas“ įgyvendinimą. Projekto įgyvendinimo metu planuojama įrengti apie 162 m. ilgio taką nuo Vilkaviškio ligoninės iki poliklinikos. Projekto įgyvendinimo metu bus įrengtas apie 162 m. ilgio takas su apšvietimu, įrengti paviršinių nuotekų tinklai, mažosios architektūros elementai. Projektu siekiama sukurti darnią, aplinkai nekenksmingą viešąją infrastruktūrą, taip prisidedant prie gyvenamosios vietovės socialinės, aplinkosauginės plėtros ir užtikrinant kokybišką, darnų visuomenės narių judumą.

Bendra projekto vertė 47 185,41 Eur, iš jų ES lėšos sudaro 40 107,59 Eur, Vilkaviškio rajono savivaldybės dalis – 7 077,82 Eur. Projekto įgyvendinimo laikotarpis iki 2021 m. lapkričio mėn.

Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo lėšų pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“  04.5.1-TID-R-516 priemonę „Pėsčiųjų ir dviračių takų rekonstrukcija ir plėtra“.

Scroll to Top