Vilkaviškio rajono savivaldybės

Vykdomi, vykdyti projektai

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija įgyvendina projektą Nr. 09.1.3-CPVA-R-725-41-0003 „Neformaliojo švietimo infrastruktūros tobulinimas Vilkaviškio rajono savivaldybėje“

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija įgyvendina projektą Nr. 09.1.3-CPVA-R-725-41-0003 „Neformaliojo švietimo infrastruktūros tobulinimas Vilkaviškio rajono savivaldybėje“.

Projekto tikslas – pagerinti Vilkaviškio vaikų ir jaunimo centre vykdomų neformaliojo švietimo veiklų kokybę.

Projekto tikslui pasiekti planuojama atnaujinti Vilkaviškio vaikų ir jaunimo centro patalpas, skirtas vaikų neformaliojo ugdymo programų įgyvendinimui ir įsigyti reikiamą įrangą, skirtą kokybiškam paslaugos teikimui. Įgyvendinamo projekto dėka pagerės vaikų neformaliojo ugdymo galimybės, padidės įstaigos veiklos efektyvumas ir kokybė bei viešosios paslaugos prieinamumas. Po projekto įgyvendinimo Vilkaviškio vaikų jaunimo centre bus priimti 160 moksleivių, kurie užsiima šokių būreliais, fotografų veikla ir šiuolaikinio šokio būreliais.

Bendra projekto vertė 492 274,18 Eur, iš jų ES lėšos sudaro 418 433,05 Eur, Vilkaviškio rajono savivaldybės dalis – 73 841,13 Eur. Projekto įgyvendinimo laikotarpis iki 2020 m. gruodžio 31 d.

Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo lėšų pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.1.3-CPVA-R-725 priemonę „Neformaliojo švietimo infrastruktūros tobulinimas“.

Scroll to Top