Vilkaviškio rajono savivaldybės

Vykdomi, vykdyti projektai

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija baigė įgyvendinti projektą Nr. 09.1.3-CPVA-R-725-41-0003 „Neformaliojo švietimo infrastruktūros tobulinimas Vilkaviškio rajono savivaldybėje“

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija baigė įgyvendinti projektą Nr. 09.1.3-CPVA-R-725-41-0003 „Neformaliojo švietimo infrastruktūros tobulinimas Vilkaviškio rajono savivaldybėje“.

Projekto tikslas – pagerinti Vilkaviškio vaikų ir jaunimo centre vykdomų neformaliojo švietimo veiklų kokybę.

Projekto tikslui pasiekti atnaujintos Vilkaviškio vaikų ir jaunimo centro patalpos, skirtos vaikų neformaliojo ugdymo programų įgyvendinimui ir įsigyta reikiama įranga, skirta kokybiškam paslaugos teikimui. Įgyvendinto projekto dėka tikimasi, kad pagerės vaikų neformaliojo ugdymo galimybės, padidės įstaigos veiklos efektyvumas ir kokybė bei viešosios paslaugos prieinamumas.

Bendra projekto vertė 492 274,18 Eur, iš jų ES lėšos sudaro 418 433,05 Eur, Vilkaviškio rajono savivaldybės dalis – 73 841,13 Eur.

Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo lėšų pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.1.3-CPVA-R-725 priemonę „Neformaliojo švietimo infrastruktūros tobulinimas“.

Scroll to Top