Vilkaviškio rajono savivaldybės

Vykdomi, vykdyti projektai

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija baigė įgyvendinti projektą Nr. 04.3.1-LVPA-T-116-01-0007 „Pilviškių miestelio, Virbalio, Kybartų miestų gatvių apšvietimo modernizavimas“

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija baigė įgyvendinti projektą Nr. 04.3.1-LVPA-T-116-01-0007 „Pilviškių miestelio, Virbalio, Kybartų miestų gatvių apšvietimo modernizavimas“.

Įgyvendinant projektą Pilviškių miestelio, Virbalio, Kybartų miestų teritorijose pakeisti esantys šviestuvai naujais bei įdiegti papildomi LED šviestuvai. Iš viso projekto įgyvendinimo metu modernizuotų šviestuvų skaičius yra 1 581,00 vienetai.

Projekto įgyvendinimo metu buvo siekiama modernizuoti nusidėvėjusią gatvių apšvietimo infrastruktūrą; sumažinti Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos išlaidas, skirtas gatvių apšvietimui; siekiama, kad modernizuota gatvių apšvietimo sistema atitiktų LST EN 13201-02 standarte gatvių apšvietimo tolygumui keliamus kokybinius reikalavimus; sumažinti eismo įvykių riziką bei nusikalstamumo riziką; sumažinti aplinkos taršą.

Bendra projekto vertė 674 918,75 Eur, iš jų ES lėšos sudaro 337 459,37 Eur, Vilkaviškio rajono savivaldybės dalis – 337 459,38 Eur.

Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo lėšų pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.3.1-LVPA-T-116 priemonę „Gatvių apšvietimo modernizavimas“.

Scroll to Top