Vilkaviškio rajono savivaldybės

Vykdomi, vykdyti projektai

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija baigė įgyvendinti projektą „Nauja Šiaurės g. ruožo tarp Vienybės ir Pilviškių gatvių statyba“ Nr. 06.2.1-TID-R-511-41-0008.

Dalies Vilkaviškio miesto viešosios transporto infrastruktūros būklė nėra tinkama, ji neužtikrina efektyvių, ekologiškų ir patogių judumo galimybių, o Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija dėl ribotų finansinių išteklių neturi galimybės išspręsti aukščiau nurodytų problemų, todėl buvo inicijuojamas projektas, kurio metu įrengtas naujas Šiaurės gatvės ruožas tarp Vienybės ir Pilviškių gatvių (naujai įrengiamos gatvės atkarpos ilgis sudaro apie 521,27 m.), įrengtos eismo saugos priemonės. Įgyvendinus projektą tikimasi, kad įrengta patogi susisiekimo komunikacijų infrastruktūra (Šiaurės gatvės atkarpa) gyventojams sudarys tinkamas sąlygas efektyviai judėti, trumpinti kasdienių kelionių laiką, o tai lems sukuriamą socialinę – ekonominę naudą Vilkaviškio miestui: sumažės kasdienių privačių ir darbo bei komercinių kelionių ekonominiai laiko nuostoliai, bus gaunama ekonominė nauda dėl transporto priemonių remonto išlaidų sumažėjimo; kaip netiesioginė nauda taip pat bus prisidedama prie oro taršos ir triukšmingumo mažinimo (kadangi transporto priemonės įveiks maršrutą per trumpesnį laką), kas savo ruoštu prisidės prie gyventojų sveikatos gerėjimo.

Bendra projekto vertė 749 177,89 Eur, iš jų ES ir valstybės biudžeto lėšos sudaro 365 638,35 Eur, Vilkaviškio rajono savivaldybės dalis – 383 539,54 Eur.

Projektas finansuotas iš Europos regioninės plėtros fondo lėšų pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programos 6 prioriteto „Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų infrastruktūros plėtra“ 06.2.1-TID-R-511 priemonę „Vietinių kelių vystymas“.

Scroll to Top