Vilkaviškio rajono savivaldybės

Vykdomi, vykdyti projektai

Vilkaviškio rajono savivaldybėje pradėtas įgyvendinti projektas „Kompleksinių paslaugų šeimai teikimas Vilkaviškio rajono savivaldybėje“

Vilkaviškio rajono savivaldybėje pradėtas įgyvendinti projektas „Kompleksinių paslaugų šeimai teikimas Vilkaviškio rajono savivaldybėje“. Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonę Nr. 08.4.1ESFA-V-416 „Kompleksinės paslaugos šeimai“.

Projektą „Kompleksinių paslaugų šeimai teikimas Vilkaviškio rajono savivaldybėje“ (Nr. 08.4.1-ESFA-V-416-20-0001) įgyvendina Vilkaviškio rajono savivaldybė, Vilkaviškio rajono švietimo pagalbos tarnyba ir Vilkaviškio dekanato šeimos centras.

Projekto tikslas – organizuoti ir kompleksiškai teikti paslaugas Vilkaviškio rajone gyvenančioms šeimoms, siekiant įgalinti šeimas įveikti iškilusius sunkumus ir krizes, savarankiškai pasirūpinti savo šeimos gerove, taip užtikrinant pozityvią šeimos raidą bei prisidėti prie šeimos gyvenimo kokybės gerinimo.

Projekto tikslinė grupė – paslaugos teikiamos Vilkaviškio rajone gyvenančioms šeimoms, kasdieniame gyvenime susiduriančiomis su įvairiais iššūkiais ir sunkumais – besilaukiančioms moterims, tėvams, auginantiems vaikus, asmenims, turintiems priklausomybę bei jų šeimos nariams, šeimoms, patyrusioms artimo netektį, skyrybas, ligą ir pan., tėvams, susiduriantiems su vaikų auginimo/auklėjimo sunkumais, šeimoms, patiriančioms tarpusavio santykių problemas ar patiriantiems krizes dėl kitų socialinės rizikos veiksnių, kuriems mažinti šeimai reikalinga įvairiapusė pagalba.

Scroll to Top