Vilkaviškio rajono savivaldybės

Vykdomi, vykdyti projektai

Vilkaviškio miesto vietos veiklos grupė pradeda įgyvendinti projektą „Profesinių įgūdžių suteikimas darbo vietoje Vilkaviškio miesto jaunimui“ Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0537

Vilkaviškio miesto vietos veiklos grupė pradeda įgyvendinti projektą „Profesinių įgūdžių suteikimas darbo vietoje Vilkaviškio miesto jaunimui“ Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0537

Projekto tikslas – suteikti profesinius ir kitus reikalingus įgūdžius darbo vietoje darbingiems neaktyviems Vilkaviškio miesto gyventojams (18-29  m.). Projekto tikslinė grupė – ekonomiškai neaktyvūs asmenys, t. y. besimokantis jaunimas (18-29 m.)). Numatomas tikslinės grupės narių skaičius projekte – ne mažiau 6, iš kurių 100 % sudaro ekonomiškai neaktyvūs asmenys (besimokantis jaunimas (18-29 m.)). Per projekto įgyvendinimo laikotarpį planuojama suorganizuoti 28 val. mokymus, bendradarbiaujant su vietos verslu projekto dalyviams bus suteikta galimybė vietos įmonėse atlikti praktiką pagal įgytus įgūdžius, siekiant ugdyti profesinius ir kitus reikalingus įgūdžius. Planuojamas praktikos atliko terminas 50 val.

Projekto vertė – 5 600,00 Eur, iš jų ES lėšos sudaro 5 152,00 Eur, pareiškėjo lėšos – 448,00 Eur.

Projektas finansuojamas iš Europos socialinio fondo lėšų pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ Nr. 08.6.1-ESFA-T-927 priemonę „Spartesnis vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“.

Scroll to Top