Vilkaviškio rajono savivaldybės

Vykdomi, vykdyti projektai

Savivaldybės mokyklose – projekto „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ (NR. 09.1.3-CPVA-V-704-02-0001) priemonės

Šalies mokyklos yra aprūpinamos moderniomis gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis. Vilkaviškio rajono savivaldybė yra projekto „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ partnerė. Projekte dalyvauja 14 Savivaldybės mokyklų.

Projekto tikslas – didinti bendrojo ugdymo įstaigų tinklo veiklos efektyvumą; uždavinys – modernizuoti gamtos ir technologinių mokslų mokymo(si) aplinką. Įgyvendinimo metu vyko šios veiklos: gamtos ir technologinių mokslų mokymo priemonių ir įrangos įsigijimas bei gamtos ir technologinių mokslų mokymui įsigytų mokymo priemonių ir įrangos panaudojimo ugdymo procese metodikų parengimas. Joms įgyvendinti skirtos Europos regioninės plėtros fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos.

Projekte dalyvaujančių mokyklų pradinio ugdymo mokytojai gali naudoti 1–4 klasėms skirtas mokymo priemones ir įrangą. 5–8 klasių mokytojai taip pat sulaukė fizikos, technologijų, chemijos, biologijos mokymo priemonių. Siekiant padėti mokytojams ugdymo procese sėkmingai naudoti projekto lėšomis nupirktas priemones, yra sukurti biologijos, gamtos ir žmogaus, chemijos, fizikos, technologijų bei IT ir matematikos (integruotos veiklos) pamokų veiklų aprašai, kurie skelbiami projekto svetainėje „Vedlys“: http://www.vedlys.smm.lt/medziaga_mokytojams.html  Aprašymuose galima rasti ne tik teorinės, bet ir vaizdinės medžiagos – filmukų apie priemonių naudojimą ir pritaikymą.

Daugiau apie projektą:

https://www.nsa.smm.lt/ugdymo-turinio-departamentas/projektai/projektas-mokyklu-aprupinimas-gamtos-ir-technologiniu-mokslu-priemonemis-nr-09-1-3-cpva-v-704-02-0001/

Savivaldybės mokyklos stengiasi įsirengti ir modernias aplinkas-laboratorijas, kuriose būtų galima patogiai naudoti projekto metu gautus priemonių komplektus, atlikti tiriamuosius darbus ir pan.

Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus informacija

 

Scroll to Top