Vilkaviškio rajono savivaldybės

Vykdomi, vykdyti projektai

Projektas „Alksnyno gatvės Ramoniškių kaime sutvarkymas“ Nr. 20KI-KM-17-1-02668-PR001

Projekto tikslas – atnaujinti Vilkaviškio rajono savivaldybės Ramoniškių kaimo viešąją infrastruktūrą, taip prisidedant prie gyvenamosios vietovės ekonominės, socialinės, aplinkosauginės plėtros ir pagerinant gyventojų gyvenimo kokybę kaime.

Projekto uždavinys – sutvarkyti Alksnyno gatvę Ramoniškių kaime.

Bendra projekto vertė – 118 191,00 Eur su PVM.

Finansuojama iš Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos sričių „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“ ir „Parama investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos paveldą, kraštovaizdį“

Scroll to Top