Vilkaviškio rajono savivaldybės

Vykdomi, vykdyti projektai

Įgyvendinamas projektas Nr. 09.1.3-CPVA-R-705-41-0001 „Pilviškių „Santakos“ gimnazijos ikimokyklinio ugdymo pastato modernizavimas“

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija įgyvendina projektą Nr. 09.1.3-CPVA-R-705-41-0001  „Pilviškių „Santakos“ gimnazijos ikimokyklinio ugdymo pastato modernizavimas“.

Projekto tikslas – padidinti ikimokyklinio ugdymo paslaugų prieinamumą, efektyvumą ir kokybę Pilviškių „Santakos“ gimnazijos ikimokyklinio ugdymo skyriuje.

Projektas bus įgyvendinamas Pilviškių „Santakos“ gimnazijos ikimokyklinio ugdymo skyriuje, Pilviškių miestelyje, Vilkaviškio rajono savivaldybėje  ir susidės iš tokių veiklų: Pilviškių „Santakos“ gimnazijos ikimokyklinio ugdymo skyriaus patalpų rangos darbai ir kokybiškam ugdymui būtinos įrangos bei baldų  įsigijimas.

Projekto įgyvendinimu siekiami rezultatai: 1.1) atnaujinta 1 ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokykla; 1.2) sukurtos 34 naujos ikimokyklinio ugdymo vietos; 1.3) atnaujintos 5 ikimokyklinio ir/ar priešmokyklinio ugdymo grupės.

Projektu siekiami kokybiniai rezultatai: padidintas ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo prieinamumas, bus sukurtos modernios, kūrybiškumą ir savireguliaciją skatinančios edukacines erdvės.

Bendra projekto vertė 346 374,18 Eur, iš jų ES ir valstybės biudžeto lėšos sudaro 320 396,11 Eur, Vilkaviškio rajono savivaldybės dalis – 25 978,07 Eur. Projekto įgyvendinimo laikotarpis iki 2020 m. balandžio mėn.

Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo lėšų pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.1.3-CPVA-R-705 priemonę „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo prieinamumo didinimas“.

Scroll to Top