Vilkaviškio rajono savivaldybės

Vykdomi, vykdyti projektai

Įgyvendintas projektas „Visuomeninės paskirties pastato ir viešųjų erdvių sutvarkymas Kybartuose, pritaikant juos bendruomenės poreikiams“ Nr. 08.2.1-CPVA-R-908-41-0007

Siekiant sumažinti gyvenamosios aplinkos kokybės netolygumus Vilkaviškio rajone, skatinti Kybartų miesto socialinę – ekonominę plėtrą, kartu prisidedant prie gyvenimo kokybės ir aplinkos gerinimo bei Kybartų miesto patrauklumo vietos bendruomenei ir lankytojams didinimo, Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija įgyvendino projektą, kurio metu atnaujintos vietos bendruomenei ir Kybartų miesto svečiams skirtos viešosios erdvės: Vištyčio g. 40Y įrengtas jaunimo parkas, kuriame įrengtos krepšinio, augintinių vedžiojimo aikštelės, BMX dviračių, riedučių ir riedlenčių parkas, įrengti treniruokliai, atnaujintos / naujai įrengtos takų dangos, įrengti suoliukai, šiukšliadėžės, pavėsinė, taip pat įrengtas teritorijos apšvietimas, Darvino g. 3A, įrengta automobilių stovėjimo aikštelė su apšvietimu, rekonstruotos Tarybų ir Eitkūnų gatvės, J. Basanavičiaus g. 17, įrengtas viešasis tualetas su jam funkcionuoti reikalingais inžineriniais tinklais, bei suremontuotos Kybartų kultūros centro vidaus patalpos, pritaikant jas tikslinės teritorijos bendruomenės poreikiams.

Tikimasi, kad nauja infrastruktūra sudarys sąlygas įvairioms viešosioms paslaugoms vystytis ir gyventojų užimtumui didėti, infrastruktūra taps patraukli bendruomenės veiklai, viešųjų paslaugų sektoriaus kūrimui ir plėtrai, sudarys prielaidas smulkiojo verslo kūrimuisi ir plėtrai, kas sąlygos gyventojų užimtumą.

Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo lėšų pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ 08.2.1-CPVA-R-908 priemonę „Kaimo gyvenamųjų vietovių atnaujinimas“.

Scroll to Top