Vilkaviškio rajono savivaldybės

Vykdomi, vykdyti projektai

Įgyvendintas projektas „Kompleksiškai sutvarkyti J. Basanavičiaus aikštės viešąsias erdves“

Įgyvendintas projektas „Kompleksiškai sutvarkyti J. Basanavičiaus aikštės viešąsias erdves“ Nr. 07.1.1-CPVA-R-905-41-0003

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija įgyvendino projektą Nr. 07.1.1-CPVA-R-905-41-0003 „Kompleksiškai sutvarkyti J. Basanavičiaus aikštės viešąsias erdves“. Projekto tikslas – prisidėti prie palankių sąlygų paslaugų sektoriui skatinimo bei gyvenimo kokybės ir aplinkos gerinimo Vilkaviškio mieste.

Projekto įgyvendinimo metu sutvarkyta J. Basanavičiaus aikštės prieigų teritorija (įrengta pėsčiųjų alėja, sutvarkytos alėjos prieigos, pėsčiųjų takas, suremontuotas privažiavimas ir automobilių stovėjimo aikštelė, esantys prie J. Basanavičiaus a. 7, įrengtas privažiavimas prie aikštelės, esančios prie J. Basanavičiaus a.11, bei suremontuota aikštelė). Taip pat projekto įgyvendinimo metu įrengtas miesto viešasis tualetas. Tikimasi, kad įgyvendintas projektas prisidės prie patrauklios Vilkaviškio miesto aplinkos sukūrimo. Miesto patrauklumas tiesiogiai įtakoja ir asmenų gyvenamosios vietos pasirinkimą, verslo atėjimą, o tai tiesiogiai prisideda ir prie miesto gyventojų skaičiaus didėjimo. Įgyvendinus projektą, tikimasi, kad nauja infrastruktūra sudarys sąlygas įvairioms viešosioms paslaugoms vystytis ir gyventojų užimtumui didėti, infrastruktūra taps patraukli bendruomenės veiklai, viešųjų paslaugų sektoriaus kūrimui ir plėtrai, sudarys prielaidas smulkiojo verslo kūrimuisi ir plėtrai, kas sąlygos gyventojų užimtumą.

Bendra projekto vertė 836 416,82 Eur, iš jų ES ir valstybės biudžeto lėšos sudaro 773 685,55 Eur, Vilkaviškio rajono savivaldybės dalis – 62 731,27 Eur.

Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo lėšų pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programos 7 prioriteto „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas“ 07.1.1-CPVA-R-905 priemonę „Miestų kompleksinė plėtra“.

Scroll to Top