Vilkaviškio rajono savivaldybės

Vykdomi, vykdyti projektai

Įgyvendinamas projektas „Vilkaviškio miesto rekreacinės teritorijos prie Šeimenos upės sukūrimas ir kompleksiškas prieigų sutvarkymas“ Nr. 07.1.1-CPVA-R-905-41-0004

Esamos viešosios erdvės nesudaro prielaidų aktyviai socialinei veiklai vykdyti Vilkaviškio mieste, todėl įgyvendinant projektą planuojama sukurti naujas viešąsias poilsio ir laisvalaikio erdves prie Šeimenos upės, teritorijoje nuo Vytauto g. iki Nepriklausomybės g. Vilkaviškio mieste. Tvarkomoje teritorijoje nuo Vytauto iki Nepriklausomybės g. bus įrengtas pėsčiųjų – dviračių takas su apšvietimu, įrengtos pasyvaus poilsio erdvės (įrengti mažosios architektūros elementai (šiukšliadėžės, suoliukai. terasos ir kt.)), pramogų erdvė (įrengti lauko teniso kortai, lauko stalų žaidimų erdvė, augintinių vedžiojimo vieta ir kt.), kultūros erdvė (įrengta lauko biblioteka), meno erdvė (įrengta lauko meno galerijos erdvė). Tikimasi, kad teritorijos sutvarkymas prisidės prie Vilkaviškio miesto gyventojų gyvenamosios aplinkos kokybės gerinimo, užimtumo skatinimo, palankių sąlygų naujų įmonių steigimui ir esamų bendrovių plėtrai sudarymo, investicijų pritraukimo. Projekto metu sukurta infrastruktūra galės naudotis Vilkaviškio miesto gyventojai bei verslo subjektai, atvykstantys rajono svečiai ir tokiu būdu pagerės sąlygos privataus verslo plėtrai, gyvenimo ir aplinkos kokybė, o projekto įtaka miesto gyventojams pasireikš per naudojimąsi atnaujinta infrastruktūra bei padidėjusia galimybe sukurti naujas darbo vietas.

Bendra projekto vertė 1 884 810,76 Eur, iš jų ES ir valstybės biudžeto lėšos sudaro 1 738 950,00 Eur, Vilkaviškio rajono savivaldybės dalis – 145 860,76 Eur. Projekto įgyvendinimo laikotarpis iki 2021 m. sausio mėn.

Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo lėšų pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programos 7 prioriteto „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas“ 07.1.1-CPVA-R-905 priemonę „Miestų kompleksinė plėtra“.

Scroll to Top