Vilkaviškio rajono savivaldybės

Vykdomi, vykdyti projektai

Įgyvendinamas projektas „Teritorijos tarp Vilkaviškio kultūros centro, Vilkaviškio autobusų stoties, Vilkaviškio vaikų ir jaunimo centro sutvarkymas“ Nr. 07.1.1-CPVA-R-905-41-0006

Esminė projekto problema yra viešosios Vilkaviškio miesto laisvalaikio ir poilsio zonos, atitinkančios įvairius miesto bendruomenės poreikius, trūkumas ir esamos infrastruktūros nepakankamas pritaikymas gyventojų užimtumo bei palankių sąlygų paslaugų sektoriui skatinimui. Siekiant spręsti problemą inicijuojamas projektas, kurio metu bus tvarkomos viešosios erdvės prie Vilkaviškio kultūros centro (Vytauto g. 28) ir Vilkaviškio vaikų ir jaunimo centro (Vytauto g. 26). Projekto įgyvendinimo metu teritorijoje, esančioje prie Vilkaviškio kultūros centro bus įrengiami  / atnaujinami pėsčiųjų takai, įrengiamas teritorijos apšvietimas, vaikų žaidimų erdvė, amfiteatras su pakyla meniniams pasirodymams, mažoji architektūra (suoliukai, šiukšliadėžės, dviračių stovai ir pan.), želdiniai. Teritorijoje, esančioje prie Vilkaviškio vaikų ir jaunimo centro bus atnaujinama automobilių stovėjimo aikštelė, įrengiami / atnaujinami pėsčiųjų takai, įrengiama pusiau dengta pakyla pasirodymams su mini amfiteatru, boulo (petankės) aikštelė, įrengiamas teritorijos apšvietimas, mažoji architektūra (suoliukai, šiukšliadėžės, dviračių stovai ir pan.), želdiniai. Tikimasi, kad atnaujintos viešosios erdvės Vilkaviškio mieste pagerins gyvenamąją aplinką, patrauklios naujos erdvės pagerins miesto įvaizdį, paskatins renginių organizavimą, bendruomenių iniciatyvas, padidins gyventojų užimtumą bei prisidės prie palankesnių sąlygų verslo kūrimuisi ir plėtrai.

Bendra projekto vertė 721 467,23 Eur, iš jų ES ir valstybės biudžeto lėšos sudaro 667 350,54 Eur, Vilkaviškio rajono savivaldybės dalis – 54 116,69 Eur. Projekto įgyvendinimo laikotarpis iki 2020 m. spalio mėn.

Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo lėšų pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programos 7 prioriteto „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas“ 07.1.1-CPVA-R-905 priemonę „Miestų kompleksinė plėtra“.

Scroll to Top