Vilkaviškio rajono savivaldybės

Vykdomi, vykdyti projektai

Bendruomeninių vaikų globos namų ir vaikų dienos centrų tinklo plėtra Vilkaviškio rajono savivaldybėje

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija įgyvendina projektą „Bendruomeninių vaikų globos namų ir vaikų dienos centrų tinklo plėtra Vilkaviškio rajono savivaldybėje“ Nr. 08.1.1-CPVA-V-427-03-0007, kurio metu numatoma sukurti bendruomeninių vaikų globos namų infrastruktūrą (įsigyti ir pritaikyti 1 namą ir 3 butus), steigti trejus naujus vaikų dienos centrus steigti trejus naujus vaikų dienos centrus (Bendruomenės „Dailučių švyturiai VDC, Bartininkų bendruomenės „Aista” VDC, Matlaukio kaimo bendruomenės VDC) (numatoma įsigyti įrangos, baldų ir kito turto), išplėtoti Šiaudiniškių kaimo bendruomenės vaikų dienos centro infrastruktūrą (pritaikyti patalpas, įsigyti baldų ir įrangos).

Bendra projekto vertė 274 112,97 Eur, iš jų ES lėšos sudaro 262 939,51 Eur,. Projekto įgyvendinimo laikotarpis nuo 2019 m. spalio mėn. iki 2023 m. rugsėjo mėn.

Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo (ES investicijos) pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioritetą „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonės Nr. 08.1.1-CPVA-V-427 „Institucinės globos pertvarka: investicijos į infrastruktūrą“ veikla „Bendruomeninių vaikų globos namų ir vaikų dienos centrų tinklo plėtra“ .

Scroll to Top