Aktualijos

Vilkaviškio rajono savivaldybės naujienos

Prelatas Vytautas Gustaitis: „Ačiū, kad buvome visi kartu“

Rugpjūčio 16-osios dienos popietę iškilmingas varpų gausmas kvietė vilkaviškiečius ir miesto svečius rinktis į Vilkaviškio Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo katedrą, kur paskutines šv. Mišias, kaip šios parapijos klebonas ir Vilkaviškio dekanato dekanas, laikė prelatas kan. Vytautas Gustaitis. Daugiau nei tris dešimtis metų ištikimai tarnavęs Dievui ir mūsų krašto tikintiesiems prelatas nusprendė trauktis iš pareigų ir nuo šiol bus šios parapijos kunigas emeritas, kitaip dar vadinamas altarista.

Iškilmingų padėkos šv. Mišių metu 31-erius metus nepertraukiamai Vilkaviškio Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo parapijai vadovavusiam mylimam ir gerbiamam dekanui parapijiečiai, įvairių organizacijų, įstaigų, Vilkaviškio bendruomenės nariai, valdžios atstovai dėkojo už jo neįkainojamą bendrystę, palaikymą maldoje, nuveiktus reikšmingus visam Vilkaviškio rajonui ir jo žmonėms darbus, tikinčiųjų sielovadą.

„Pirmiausia reikia dėkoti Dievui, kad Jis, dar man būnant motinos įsčiose, ištarė mano vardą. Dėkoti turiu ir tėvams, kad suteikė man gyvybę. Dėkoju visiems mokytojams, dėstytojams ir žmonėms, kurie lydėjo mane gyvenimo kelionėje, mokė gyventi. Dėkoti noriu ir visiems tiems žmonėms, kuriuos sutikau per savo gyvenimą, ypatingai tiems geradariams, kurie padėjo išlaikyti seminariją. O patys nuoširdžiausi padėkos žodžiai skiriami jums visiems. Kiekvienas pagal savo išgales statėme, būrėme, veikėme, meldėmės – viską darėme mes kartu“, – šv. Mišiose į parapijiečius kreipėsi prelatas kan. Vytautas Gustaitis.

Pamokslo metu kan. V. Gustaitis pasidalino giliais pamąstymais apie savo pašaukimą, misiją ir tikėjimo prasmę, apie patirtį Vilkaviškio krašte. Jis prisiminė savo, kaip dvasininko, kelią, kuris jau trunka 39 metus. Pati pradžia – Kalvarijoje, kur buvo paskirtas tik baigęs seminariją. Vėliau pusmetį kunigavo Marijampolėje, o 1984 m. atvyko į Vilkaviškį kaip vikaras, tačiau čia ilgai neužsibuvo ir Vyskupo buvo paskirtas Simno klebonu. V. Gustaitis galvojo, kad Simne liks bent dešimčiai metų, ten buvo prikurta daugybė planų, darbų, tačiau Vyskupui Juozui Žemaičiui paprašius, nuo 1989 m. rugsėjo 13 d. jis grįžo į Vilkaviškį ir tapo Vilkaviškio parapijos klebonu bei dekanato dekanu.

Šv. Mišiose Prelatas ne tik dėkojo, bet ir atsiprašė, kad ne viską, ką buvo sumanęs, suspėjo įgyvendinti. Jis taip pat kvietė šiltai priimti ir maldoje palaikyti naująjį Vilkaviškio parapijos kleboną ir dekaną Virginijų Gražulevičių, kuris bus prisaikdintas kitą sekmadienį.

Už tarnystę parapijos ir viso dekanato žmonėms, už neįkainojamą veiklą viso rajono labui, atstatytą Dievo šventovę – Vilkaviškio katedrą, įvairias iniciatyvas, suburtą stiprią tikinčiųjų bendruomenę prelatui padėkojo Vilkaviškio rajono savivaldybės meras Algirdas Neiberka.

„Dėkojame Jums už 31-erius nepertraukiamos dvasinės tarnystės metus Vilkaviškio krašto bendruomenei, nuoširdžią bendrystę, glaudų bendradarbiavimą, nuveiktus prasmingus darbus, bendruomenės telkimą, patarimus bei palaikymą mūsų krašto žmonėms. Visų vilkaviškiečių vardu linkime Jums Dievo malonės, sveikatos, neblėstančios energijos bei toliau prasmingai dalyvauti Vilkaviškio parapijos gyvenime,“ – Vilkaviškio krašto žmonių vardu kalbėjo A. Neiberka.

Dekano iniciatyva atstatyta Vilkaviškio katedra, atidaryta labdaringa valgyklėlė, surengta daugybė didesnių ir mažesnių renginių parapijos bendruomenei, rūpinamasi šeimomis ir jaunimu. Už visuomeninius nuopelnus religijoje, kultūrinėje ir socialinėje plotmėje V. Gustaičiui suteiktas Vilkaviškio rajono garbės piliečio vardas.

Po šv. Mišių nusidriekė eilė norinčiųjų pasakyti mylimam prelatui šiltą padėkos žodį. Vilkaviškio dekanui už bendrystę dėkojo Lietuvos Respublikos Seimo narys Algirdas Butkevičius, Vilkaviškio dekanato šeimos centro, Carito ir daugybės kitų organizacijų atstovai, parapijiečiai. Vilkaviškiečiai savo mylimą dekaną sveikino su gėlėmis, dovanomis, linkėjo stiprios sveikatos, Dievo palaimos, dėkojo jam už bendrystę, suteiktą dvasinę stiprybę, maldą, patarimą.

Iš dekano ir klebono pareigų besitraukiantis prelatas V. Gustaitis taip pat turėjo dovanų. Linkėdamas mylėti Dievą ir žmones, jis įteikė įspūdingus vitražus su šalies simbolika bei įamžintais Lietuvos kunigaikščiais.

Prieš šv. Mišias prelatui V. Gustaičiui ir visiems parapijiečiams dovanotas koncertas, kuriame nuostabiausius garsiausių pasaulio kompozitorių kūrinius atliko smuikininkai Vilhelmas ir Viktorija Čepinskiai, užburiančiu balsu žavėjo vilkaviškietė dainininkė Žyginta Jašinskaitė.

Pasidalinkite

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Kitos naujienos

Scroll to Top