Aktualijos

Vilkaviškio rajono savivaldybės naujienos

Po mokyklų edukacines erdves pasižvalgius

Gegužės 11 d. vyko Vilkaviškio rajono savivaldybės ugdymo įstaigų edukacinių erdvių konkurso apžiūra.

Konkurso tikslas – aktyvinti mokyklų tikslingą, darnų ir estetišką edukacinių erdvių kūrimą bei kūrybišką jų naudojimą mokinių ugdymo procesui organizuoti, įtraukiant į praktinę veiklą visą mokyklos bendruomenę; skatinti mokyklų bendruomenių kūrybiškumą ir savarankiškumą, kuriant mokyklos vidaus ir lauko edukacines erdves.

Konkurse galėjo dalyvauti ikimokyklinio, bendrojo ugdymo mokyklos, profesinio mokymo įstaigos, neformaliojo vaikų švietimo mokyklos.

Paraiškas/anketas konkursui pateikė 4 rajono švietimo įstaigos:

Kybartų ,,Rasos“ mokykla, Virbalio pagrindinės mokyklos Pajevonio skyrius, Vilkaviškio lopšeliai darželiai ,,Eglutė“ ir ,,Pasaka“.

Edukacines erdves apžiūrėjo ir vertino komisijos nariai – Daiva Riklienė, Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja (Komisijos pirmininkė); Laura Sadauskienė, Vilkaviškio r. savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktorė; Darius Bunikis, Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos ekologas (vyriausiasis specialistas); Daiva Gvazdaitienė, Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė (konkurso koordinatorė).

Džiugu, kad konkursas ne tik paskatina kurti edukacines erdves, bet ir padeda ugdymo įstaigos bendruomenei suprasti edukacinių erdvių esmę, jų naudojimo ugdymo procese ypatumus, sistemingai jas planuoti ir kurti.

Komisijos nariai pastebėjo, kad Virbalio pagrindinės mokyklos Pajevonio skyriaus aplinka palaipsniui tampa atversta spalvinga pažinimo knyga, kurią skaito visa mokyklos bendruomenė ir nuolat čia užklystantys svečiai. Dėl išmaniųjų technologijų čia gali paskambinti nuostabiais mokyklos varpais, išgirsti pasakojimą, eilėraštį ar net muzikinį kūrinį apie edukacinėse erdvėse augančius augalus.

Išradingumu kaskart nustebina ikimokyklinių ugdymo įstaigų bendruomenės. Sukurta daug įvairių edukacijos erdvių, skirtų vaikus įtraukti į begales tyrinėjimų, naujų atradimų ir pažinimų pasaulį, suteikti žinių bei teigiamų emocijų. Svarbu, kad daugelį dalykų vaikai gali išbandyti ir įvertinti savo gebėjimus įvairiose aplinkose: orų stebėjimo laboratorijose, ūkininkų bei tautiniuose kiemeliuose, emocijų kalneliuose, apžvalgos bokšteliuose, stebėti vabalus, sraiges ir net šikšnosparnius.

Stebina sukurtas žaliuojančių žilvičių koridorius, saulės laikrodis bei vandens ,,telkinėlis“ su gyventojais. Ką ir kalbėti apie įvairių augalų gausą, įrengtas natūralias, nešienaujamas pievas, daržovių šiltnamius bei vaistažolių sklypelius.

Komisijos nariai dėkojo ugdymo įstaigų vadovams, nes visa tai kalba apie didelį ir nuoširdų ugdymo įstaigos bendruomenės darbą kuriant estetiškas ir tuo pačiu funkcionalias erdves mokinių ugdymo procesui organizuoti.

Nacionaliniam konkursui komisijos atrinktos 3 ugdymo įstaigos: Virbalio pagrindinės mokyklos Pajevonio skyrius (direktorius P. Dausinas), Vilkaviškio lopšelis-darželis ,,Eglutė“ (direktorė R. Sakalauskienė) ir Vilkaviškio lopšelis-darželis ,,Pasaka“ (direktorė D. Daniliauskienė).

Pasidalinkite

Kitos naujienos

Scroll to Top