Aktualijos

Vilkaviškio rajono savivaldybės naujienos

Pedagoginis meistriškumas tarnauja mokiniams

Kai didžioji dauguma mokytojų tampa gyvais profesinio kapitalo galios pavyzdžiais, jų moralinį tikslą išreiškia meistriškumo skatinamas siekis tarnauti savo mokiniams bei jų bendruomenėms ir mokytis, nuolatos mokytis, kaip tai padaryti geriau. (Hargreaves, Fullan, 2019) Tokia mokymosi intencija grįstas ir ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo mokytojų 2020-2021 m. m. ilgalaikės programos „Kūrybiškumą, mąstymą ir mokymąsi stimuliuojantis ugdymas“ (44 val.) įgyvendinimas.

Norint ugdyti kūrybišką asmenybę, reikia sudaryti sąlygas kūrybiškumui gimti ir plėtotis, todėl pedagogo organizuojamos veiklos turi būti lavinančios, įvairiapusiškos ir kūrybiškos. (Šiaučiukėnienė, Visockienė, Talijūnienė, 2006) Vilkaviškio rajono ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo pedagogai ir jų komandos realizavo daug ir įvairių mokymosi formų, motyvuojančių ir įgalinančių pedagogus dirbti ir veikti kūrybiškai. Vyko dvi atviros veiklos – Kybartų vaikų lopšelio-darželio „Kregždutė“ inicijuota „Meninių gebėjimų ugdymas“ ir Vilkaviškio vaikų lopšelio-darželio „Socialinių, emocinių įgūdžių ugdymas ikimokyklinio amžiaus vaikų grupėje, integruojant Kimochis programą“. Taip pat įgyvendintos dvi patirties sklaidos – Vilkaviškio vaikų lopšelio-darželio „Buratinas“ pedagogų komanda pristatė „STEAM veiklas“, o Alvito mokyklos-daugiafunkcio centro  – „Vaikų komunikavimo kompetencijos plėtojimą“. Toks kolegialus mokymasis iš patirties ir per patirtį kuria mokymosi bendruomenes – jų narius tobulėti skatina siekis pagerinti mokinių mokymąsi, gerovę ir pasiekimus, tobulėjimo procesas grindžiamas profesiniu mokymusi, domėjimusi pedagoginiu darbu ir, apskritai, veiksmingais mokymo ir mokymosi principais. (Hargreaves, Fullan, 2019)

Šiandien ikimokyklinei ugdymo įstaigai keliama daug uždavinių, iš kurių vienas pagrindinių – išugdyti kūrybinius vaikų gebėjimus. Ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo pedagogams svarbu gebėti tinkamai pasirinkti šiuolaikinius vaiko ugdymąsi atliepiančius metodus, išsiaiškinti, kaip tinkamai ir kūrybiškai organizuoti veiklas vaikams, žinoti, kaip STEAM veiklos gali paskatinti vaikų kūrybiškumą bei kritinį mąstymą. Įgyvendinant programą šiomis ir panašiomis temomis stiprinti žinias besimokantieji galėjo dalyvaudami seminare „Kūrybiškas ir įtraukiantis ikimokyklinis ugdymas“, vestame VšĮ „Mokymosi mokykla“ lektorių.

Pasak ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo mokytojų metodinio būrelio pirmininkės Violetos Kričenienės, praėjusių mokslo metų ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo mokytojų metodinio būrelio veikla buvo intensyvi ir rezultatyvi. Nors visos būrelio veiklos vyko nuotoliniu būdu, būrelio veikla buvo tikrai sėkminga, aktyvi ir tikslas gerinti ir tobulinti pedagogų profesinį meistriškumą buvo pasiektas. „Reflektuodama praėjusių mokslo metų veiklą, galėčiau išskirti keletą priežasčių, kurios lėmė metodinio būrelio sėkmę ir padėjo pedagogams susitelkti aktyviai veiklai. Viena iš priežasčių buvo būtent nuotolinis veiklų formatas. Pedagogai savo darbo vietoje vaikų poilsio metu galėjo prisijungti į nuotolines veiklas ir jose dalyvauti. Nereikėjo gaišti laiko kelionėje ir derinti darbo grafiko, todėl renginiuose dalyvavo tikrai didelis pedagogų skaičius. Kaip sėkmės priežastį galėčiau išskirti buvusios metodinio būrelio pirmininkės Lilijos Navikienės didžiulį indėlį ir palikimą bei pačių pedagogų aktyvumą. Ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo pedagogai yra labai motyvuoti, atsakingi, domisi ugdymo aktualijomis, kaita, ieško būdų, metodų ugdymo proceso tobulinimui, taiko įvairias, inovatyvias idėjas ir noriai savo patirtimi dalijasi su kolegomis.“, – kalbėjo ji.

Vilkaviškio rajono švietimo pagalbos tarnybos informacija

Pasidalinkite

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Kitos naujienos

Scroll to Top