Aktualijos

Vilkaviškio rajono savivaldybės naujienos

Patvirtintas išmokų vaikams teikimo asmenims, patiriantiems socialinę riziką, tvarkos aprašas

Vilkaviškio rajono savivaldybės Socialinės paramos skyrius dalijasi informacija apie patvirtintą išmokų vaikams teikimo asmenims, patiriantiems socialinę riziką, tvarkos aprašą.

Nuoroda į Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro priimtą įsakymą:

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/aaaa51d4bb0911ea9a12d0dada3ca61b/asr 

Daugiau informacijos apie socialines paslaugas:

https://vilkaviskis.lt/administracija/veiklos-sritys/socialine-apsauga/socialines-paslaugos/

Pasidalinkite

Share on facebook
Share on linkedin
Share on print
Share on email

Kitos naujienos

Scroll to Top