Aktualijos

Vilkaviškio rajono savivaldybės naujienos

Patvirtintas 2023 metų Vilkaviškio rajono savivaldybės biudžetas

2023 metų biudžeto projektą išsamiai pristatė Savivaldybės administracijos direktorius Vitas Gavėnas, informavęsi, kad jis buvo svarstomas visuose komitetų ir frakcijų posėdžiuose, paskelbtas viešai Savivaldybės interneto svetainėje.

Gyventojai galėjo ne tik susipažinti su parengtu projektu, bet ir teikti siūlymus, o sausio 23 dieną rajono gyventojai buvo pakviesti į viešą Savivaldybės biudžeto projekto svarstymą, kuris vyko Savivaldybės posėdžių salėje.

Administracijos direktorius informavo, kad 2023 metų biudžetą sudaro 59,6 mln. eurų pajamų ir pasidžiaugė, kad šių metų biudžetas yra 10 mln. eurų didesnis, nei patvirtintas 2022 metais (2022 m. biudžete – 49,6 mln. Eur.).

Daugiausia pajamų ketinama gauti iš surenkamų mokesčių (32,5 mln. eurų) ir dotacijų (22,5 mln. eurų). Kitos Savivaldybės pajamos sudarys 4,2 mln. eurų visų planuojamų pajamų.

Savivaldybės išlaidoms skirti asignavimai – 59,2 mln. eurų. Iš jų darbo užmokesčiui biudžetinių įstaigų darbuotojams apmokėti – 33,6 mln. eurų (56,8 proc.). Taip pat šiais metais planuojama įsigyti turto už 2,8 mln. eurų.

2023 m. savivaldybės biudžetas yra programinis ir parengtas pagal 7 Savivaldybės tarybos patvirtintų programų, pagal asignavimų valdytojus, pagal finansavimo šaltinius ir pagal priemones, remiantis Savivaldybės strateginiu veiklos planu.

Šiais metais didžiausia dalis yra numatyta švietimo ir ugdymo sritims. Žinių visuomenės programai numatyta 45,3 proc. biudžeto išteklių. Lyginant su praėjusiais metais, dėl švietimo įstaigų tinklo pertvarkos, sumažėjo 3 mokyklomis-daugiafunkciais centrais (Alvito, Keturvalakių ir Bartninkų), jas jungiant prie kitų švietimo įstaigų.

21,6 proc. biudžeto skirta Socialinės pagalbos paslaugų prieinamumo ir paslaugų kokybės gerinimo programai.

12,1 proc. biudžeto lėšų skirta Darnios aplinkos programai, 11,4 proc. – Savivaldybės valdymo programai, 7 proc. – Kultūros sporto ir jaunimo programai, po 1,3 proc. skirta Sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo ir kokybės gerinimo programai bei Ekonominės plėtros ir konkurencingumo didinimo programai.

Ketinama prisidėti prie įvairių programų vykdymo bei darbų atlikimo. Numatytas finansavimas:

 • Prisidėti prie Lietuvos kultūros fondo finansuojamų projektų ir kultūros, meno projektų finansavimo (80 tūkst. eurų);
 • Sporto veiklos projektams bei sporto klubams (186,6 tūkst. eurų);
 • Jaunimo veiklos organizavimui finansavimui (87 tūkst. eurų);
 • Prisidėjimui prie ES ir kitų projektų (408 tūkst. eurų);
 • Viešųjų erdvių tvarkymui ir gatvių apšvietimui seniūnijose (2 572,6 tūkst. eurų);
 • Kelių (gatvių) statybai, remontui ir priežiūrai (700 tūkst. eurų);
 • Kaimo vietinių kelių žvyravimui bei greideriavimui (55 tūkst. eurų);
 • Savivaldybės socialinių būstų remontui (85,6 tūkst. eurų);
 • Švietimo įstaigų remontui ir rekonstrukcijai (321,8 tūkst. eurų);
 • Kultūros įstaigų remontui ir rekonstrukcijai (148,3 tūkst. eurų);
 • Gydytojų pritraukimui į viešąsias gydymo įstaigas (138,5 tūkst. eurų);
 • VšĮ „Vilkaviškio ligoninė“ vaikų skyriaus išlaikymui (100 tūkst. eurų);
 • Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje teikimui (47 tūkst. eurų);
 • Vaikų dienos centrų finansavimui (65,4 tūkst. eurų);
 • Bendruomeninių iniciatyvų įgyvendinimo programai (300 tūkst. eurų);
 • Nevyriausybinių organizacijų finansavimo konkurso būdu programai (60 tūkst. eurų);
 • Kaimo bendruomenių veiklos skatinimui (35 tūkst. eurų);
 • Nevyriausybinių organizacijų rėmimo programos įgyvendinimui (25 tūkst. eurų);
 • Smulkaus ir vidutinio verslo subjektų finansavimui (30 tūkst. eurų).

Europos sąjungos, valstybės biudžeto ir Savivaldybės biudžeto lėšomis planuojama prisidėti prie šių projektų: „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų įrengimas Vilkaviškio rajone II etapas“; „Vilkaviškio m. centrinio stadiono ir sportinių sektorių rekonstrukcijos techninis projektas“; „Viešųjų erdvių sutvarkymas Virbalio miestelyje, pritaikant poilsiui ir bendruomenės poreikiams“; ,,Vilkaviškio rajono Serdokų ir Keturvalakių kadastrinių vietovių dalies melioracijos statinių rekonstravimas“; „Pilviškių miestelio, Virbalio, Kybartų miestų gatvių apšvietimo modernizavimas“; ,,Vilkaviškio rajono Suvalkijos (Sūduvos) kultūros centro – muziejaus paslaugų prieinamumo, kokybės ir asortimento didinimas“.

Taip pat prisidėti prie Fotovoltinių saulės jėgainių įrengimų projektų bei Sporto aikštynų modernizavimo programos.

Savivaldybės biudžete numatytos lėšos jau trečius metus vyksiančiai Bendruomeninių iniciatyvų įgyvendinimo programai – taip vadinamajam „Piliečių biudžetui“. Šiemet šiai programai iš Savivaldybės biudžeto bus skirta 150 tūkst. eurų.

2023 metų Vilkaviškio rajono savivaldybės biudžetas buvo svarstytas itin atidžiai net keletą kartų. Visi pateikti pasiūlymai dėl programų papildymo buvo apsvarstyti Biudžeto, finansų, ekonomikos ir verslo komitete. Vieniems pasiūlymams buvo pritarta ir jie įtraukti į biudžetą, kiti pasiūlymai buvo nepriimti ar atidėti vėlesniam laikui.

Pasidalinkite

Kitos naujienos

Scroll to Top