Aktualijos

Vilkaviškio rajono savivaldybės naujienos

Patvirtintas 2021 metų Savivaldybės biudžetas

2021 metų biudžeto projektą išsamiai pristatė Administracijos direktorius Vitas Gavėnas, informavęs, kad jis buvo svarstomas visuose komitetų ir frakcijų posėdžiuose, paskelbtas viešai Savivaldybės interneto svetainėje. Gyventojai galėjo ne tik susipažinti su parengtu projektu, bet ir teikti siūlymus, o vasario 17 dieną rajono gyventojai buvo pakviesti į viešą Savivaldybės biudžeto projekto svarstymą, kuris vyko nuotoliniu būdu.

Administracijos direktorius informavo, kad 2021 metų biudžetą sudaro 41,6 mln. eurų pajamų. Šių metų biudžetas yra 323,4 tūkst. eurų mažesnis, nei patvirtintas 2020 metais, tačiau biudžeto projekte dar nėra lėšų Kelių priežiūros ir plėtros programai vykdyti. Šios lėšos bus skirtos metų eigoje, todėl ir Savivaldybės biudžetas dar padidės.

Daugiausia pajamų ketinama gauti iš surenkamų mokesčių (52,5 proc.) ir dotacijų (40,6 proc.). Kitos Savivaldybės pajamos sudarys 2,9 mln. eurų arba 6,9 proc. visų planuojamų pajamų.

Savivaldybės išlaidoms suplanuota skirti 38,3 mln. eurų (92,1 proc.), iš jų darbo užmokesčiui biudžetinių įstaigų darbuotojams apmokėti – 24,4 mln. eurų (63,7 proc.). Taip pat šiais metais planuojama įsigyti turto už 3,3 mln. eurų. Iš viso Savivaldybės biudžete planuojami asignavimai sudarys 41,6  mln. eurų.

2021 m. savivaldybės biudžetas yra programinis ir parengtas pagal 10 Savivaldybės tarybos patvirtintų programų, pagal asignavimų valdytojus, pagal finansavimo šaltinius ir pagal priemones, remiantis Savivaldybės strateginiu veiklos planu.

Šiais metais, kaip ir praėjusiais, didžiausia dalis yra numatyta švietimo ir ugdymo sritims (48,1 proc. biudžeto lėšų), tačiau finansavimas didėja daugeliui biudžeto programų. Ketinama prisidėti prie naujų ES finansuojamų projektų ir tęsti jau pradėtų projektų įgyvendinimą, kurių šiais metais vykdoma net 43, ženkliai didesnės lėšos numatytos Nevyriausybinių organizacijų rėmimo, turizmo ir verslo plėtros, projektų valdymo, Sporto ir jaunimo plėtros programoms, finansavimas didėja ir socialinei, kaimo rėmimo, švietimo sritims. Naujai numatytas finansavimas palankios investicinės aplinkos rajone kūrimui (67 tūkst. eurų), gydytojų ir kitų reikalingų rajonui specialistų pritraukimui (87 tūkst. eurų), kultūros darbuotojų darbo užmokesčio padidinimui (60 tūkst. eurų), VŠĮ Vilkaviškio sporto ir pramogų centro veiklos (150 tūkst. eurų) bei Vilkaviškio rajono priešgaisrinės tarnybos finansavimui (42,4 tūkst. eurų), žvyravimo programos tęstinumui ir naujai priemonei – žvyrkelių greideriavimui (55 tūkst. eurų), prisidėjimui prie kelių (gatvių) remonto ir priežiūros (576,5 tūkst. eurų) ir kt. Taip pat numatytas finansavimas naujai priemonei Individualių buitinių nuotekų valymo įrenginių įsigijimo daliniui kompensavimui (20 tūkst. eurų) bei atsirado nauja eilutė biudžete – Jaunimo užimtumo didinimas. Šiai priemonei finansuoti šiais metais skirta 15 tūkst. eurų.

Europos sąjungos, valstybės biudžeto ir Savivaldybės biudžeto lėšomis planuojama tęsti šiuos projektus: „Vilkaviškio kultūros centro infrastruktūros atnaujinimas“, „Vilkaviškio miesto rekreacinės teritorijos prie Šeimenos upės sukūrimas ir kompleksiškas prieigų sutvarkymas“, „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų įrengimas Vilkaviškio rajone“, „Teritorijos tarp Vilkaviškio kultūros centro, Vilkaviškio autobusų stoties, vaikų ir jaunimo centro sutvarkymas“, „Vilkaviškio vaikų ir jaunimo centro pastato energinio efektyvumo didinimas“, „Visuomeninės paskirties pastato ir viešųjų erdvių sutvarkymas Kybartuose“, „Pilviškių „Santakos“ gimnazijos ikimokyklinio ugdymo pastato modernizavimas“ ir kt.

Nauji projektai, kuriems bus skiriamos lėšos: naujo Šiaurės g. ruožo tarp Vienybės ir Pilviškių gatvių statyba, Pilviškių miestelio, Virbalio, Kybartų miestų gatvių apšvietimo modernizavimas.

Savivaldybės biudžete numatytos lėšos jau antrus metus vyksiančiai Bendruomeninių iniciatyvų įgyvendinimo programai – taip vadinamajam „Piliečių biudžetui“. Šiemet šiai programai iš Savivaldybės biudžeto bus skirta 150 tūkst. eurų. Taip pat numatytos lėšos Vilkaviškio miesto gatvių apšvietimo modernizavimo darbams.

2021 metų Vilkaviškio rajono savivaldybės biudžetas buvo svarstytas itin atidžiai net keletą kartų. Visi pateikti pasiūlymai dėl programų papildymo buvo apsvarstyti Biudžeto, finansų, ekonomikos ir verslo komitete. Vieniems pasiūlymams buvo pritarta ir jie įtraukti į biudžetą, kiti pasiūlymai buvo nepriimti ar atidėti vėlesniam laikui. Vienas iš gautų pasiūlymų, kuriam buvo pritarta – į biudžeto projektą įtraukta Religinių bendruomenių rėmimo programa ir numatyta 20 tūkst. eurų jai finansuoti.

Už 2021 metų biudžeto patvirtinimą balsavo 15 Tarybos narių, o susilaikė 10 Tarybos narių.

Pasidalinkite

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Kitos naujienos

Scroll to Top