Aktualijos

Vilkaviškio rajono savivaldybės naujienos

Patvirtintas 2020 metų biudžeto projektas

Šiandien įvykusiame Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos posėdyje Tarybos nariai patvirtino svarbiausią šių metų sprendimą – 2020 metų savivaldybės biudžetą.

2020 metų biudžetą sudaro 41,9 mln. eurų pajamų, t. y. 2020 m. biudžetas yra 5,2 mln. eurų didesnis, nei patvirtintas 2019 metais, tačiau 9,7 mln. eurų mažesnis nei realus rajono Savivaldybės biudžetinių įstaigų poreikis pagal programas.

2020 metų savivaldybės biudžetas yra programinis ir parengtas pagal 10 Savivaldybės tarybos patvirtintų programų, remiantis Savivaldybės strateginiu veiklos planu. Biudžeto išlaidos detaliai išdėstomos pagal asignavimų valdytojus, finansavimo šaltinius ir pagal priemones. Šių metų biudžetas taip pat buvo plačiai išdiskutuotas visuose komitetuose kartu su Tarybos nariais.

Trumpai apie praeitų metų rezultatus

Galima pasidžiaugti 2019 m. Savivaldybės biudžeto pajamų ir išlaidų plano vykdymu bei gerėjančiais įsiskolinimo rodikliais. Pajamų planas įvykdytas 100,5 proc. arba gauta 228,5 tūkst. eurų pajamų daugiau, nei planuota. Gyventojų pajamų mokesčio (bendroje biudžeto pajamų struktūroje sudarantis didžiausią dalį) planas įvykdytas 105,1 proc., Turto mokesčių planas viršytas 110,9 tūkst. eurų (115,8 proc.). Kitų pajamų planas įvykdytas 103,6 proc. arba gauta 54,5 tūkst. eurų daugiau, nei planuota.

Pajamų plano vykdymas leido Savivaldybei laiku vykdyti visus finansinius įsipareigojimus – laiku išmokėti darbo užmokestį darbuotojams, sumokėti socialines išmokas bei kompensacijas.

Savivaldybės bendras kreditinis įsiskolinimas praėjusių metų pabaigoje sumažėjo 0,25 mln. eurų arba 6 proc. (2018 m. gruodžio 31 d. duomenimis bendras įsiskolinimas buvo 4,15 mln. eurų, o 2019 m. gruodžio 31 d. duomenimis – 3,9 mln. eurų). 2019 m. gruodžio 31 d. duomenimis, bankams negrąžintų ilgalaikių paskolų sumažėjo 100 tūkst. eurų, lyginant su 2018 metais. Šiuo metu bankams negrąžinta 2,87 mln. eurų ilgalaikių paskolų.

Numatyta daugiau lėšų

Šiais metais, kaip ir praėjusiais, didžiausia dalis numatyta švietimo ir ugdymo sritims (46,1 proc. biudžeto lėšų), tačiau finansavimas didėja daugeliui biudžeto programų.

Biudžete taip pat numatyta lėšų ir svarbių Savivaldybės infrastruktūros gerinimo projektų įgyvendinimui. Ketinama prisidėti prie 32 ES finansuojamų projektų: bus įgyvendinami nauji ir tęsiami jau pradėti projektai.

Kelių ir gatvių remontui, rekonstrukcijai ir priežiūrai šiemet planuojama skirti 500 tūkst. eurų (200 tūkst. daugiau nei 2019 m.).

Numatomi didesni atlyginimai viešojo sektoriaus darbuotojams – didėja bazinis dydis, minimali alga, minimalūs koeficientai. Atskiru susitarimu didėja kultūros sektoriaus darbuotojų ir socialinių darbuotojų atlyginimai.

Daugiau dėmesio sulauks ir rajono švietimo įstaigos. Jų remontui ir rekonstrukcijai 2020 metų biudžete numatyta 451 tūkst. eurų. Iš jų: Vilkaviškio „Aušros“ gimnazijos virtuvės ir pagalbinių patalpų remontui skirta 130 tūkst. eurų, Vilkaviškio r. Pilviškių „Santakos“ gimnazijos šildymo sistemos  renovacijai – 200 tūkst. eurų, Vilkaviškio Salomėjos Nėries pagrindinės mokyklos aktų salės stogo šiltinimui ir dangos atnaujinimui (iš VIP lėšų) – 67 tūkst. eurų.

Ženkliai daugiau lėšų skirta ir sveikatos įstaigų remontui ir rekonstrukcijai – 95 tūkst. eurų

Numatytas finansavimas Vilkaviškio rajono priešgaisrinei tarnybai automobilio įsigijimui (36 tūkst. eurų), gydytojų ir kitų reikalingų rajonui specialistų pritraukimui, vandens kokybės gerinimui, Vilkaviškio šilumos ūkio modernizavimui, žvyravimo programos tęstinumui, socialinės paramos ir sveikatos paslaugų kokybės gerinimui ir kt.

Šių metų Savivaldybės biudžete numatyta ir svarbi naujovė – patys Vilkaviškio rajono gyventojai galės teikti pasiūlymus ir patys nuspręsti, kur geriausiai panaudoti Savivaldybės biudžeto lėšas. Bendruomeninių iniciatyvų įgyvendinimo programai – taip vadinamajam „Piliečių biudžetui“ – šiemet numatyta 50 tūkst. eurų. Be to, numatytas finansavimas kaimo bendruomenių patiriamoms išlaidoms kompensuoti.

Planuojamos pajamos

Iš viso 2020 metais Savivaldybei suplanuota 39 910,268 tūkst. eurų pajamų, iš jų – 446,5 tūkst. eurų skolintų lėšų ir 1553,232 tūkst. eurų likutis metų pradžioje už 2019 metus. Daugiausia pajamų ketinama gauti iš surenkamų mokesčių (52,4 proc.) ir dotacijų (39,8 proc.). Kitos Savivaldybės pajamos sudarys 3,3 mln. eurų arba 7,8 proc. visų planuojamų pajamų.

Planuojamos išlaidos

Savivaldybės išlaidoms suplanuota skirti 37,5 mln. eurų (89,5 proc.), iš jų darbo užmokesčiui biudžetinių įstaigų darbuotojams apmokėti – 24,1 mln. eurų (64,3 proc.). Taip pat šiais metais planuojama įsigyti turto už 4,4 mln. eurų. Iš viso Savivaldybės biudžete planuojami asignavimai sudarys 41,9 mln. eurų, taigi, Taryba šiandien patvirtino subalansuotą rajono Savivaldybės 2020 metų biudžetą.

Pasidalinkite

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Kitos naujienos

Scroll to Top