Aktualijos

Vilkaviškio rajono savivaldybės naujienos

Paskirstytos lėšos, skirtos Vilkaviškio rajono savivaldybės kultūros ir meno projektams finansuoti 2023 m.

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2023 m. balandžio 12 d. įsakymu Nr. B-ĮV-424 „Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės kultūros plėtros programos lėšų, skirtų kultūros, meno projektams finansuoti 2023 metais, paskirstymo“ paskirstytos Vilkaviškio rajono savivaldybės kultūros plėtros programos lėšos, skirtos  kultūros, meno projektams finansuoti 2023 metais:

Eil.

Nr.

 Projekto pavadinimas Pareiškėjas Programos projektui įgyvendinti skiriama

suma, Eur

1. „Bendruomeniškumas per kultūrą“ Gudkaimio k. bendruomenė 1 300
2. „Vištyčio muzikos pakrantė“ VšĮ „Muzikos pakrantė“ 3 000
3. „Žolinė – tautos tradicijų ir bendruomeniškumo šventė“ Vilkaviškio trečiojo amžiaus universitetas 700
4. „Kūrybiniai susitikimai“ Kybartų kultūros centras 2 000
5. „Knygų kiemas“ Viešoji biblioteka 1 500
6. „Joninės“ Kybartų bendruomenė 1 000
7. Marijampolės regiono liaudiškos muzikos kapelų festivalis „Vieškelio vingiais“ Klausučių kaimo bendruomenė 3 000
8. „Iš lygumų krašto į Dzūkijos aukštumas“ Vilkaviškio miesto bendruomenė 1 500
9. Renginių ciklas „20 laiko ratų“ Alvito kaimo bendruomenė 1 500
10. „Kultūrinių tradicijų puoselėjimas Vilkaviškio kaimo bendruomenėse“ Kaimo bendruomenių sąjunga 1 000
11.  „Virbalis – Bonos Sforzos projektas“ Bendruomenė „Virbalio Vartai“ 2 000
12. „Valioj, valioj…Antaninės“ Gižų kaimo bendruomenė 1 000
13. „PPP“ Vilkaviškio kultūros centras 3 000
14. Sūduvos folkloro festivalis „Žalias ąžuolėli“ LNM padalinys Jono Basanavičiaus gimtinėje 1 500
15. „Šyvuko šventė“ Gražiškių seniūnijos k. bendruomenė 1 000
16. Vaikų vasaros stovykla „Vaikystės peizažai“ Paežerių bendruomenė „Aukso ragas“ 500
17. „Džiazas + Karkliniai = Kultūra kaime“ Karklinių bendruomenė 1 500
18. „Vilkaviškio krašto kryždirbystė XXI amžiuje“ Vilkaviškio miesto etninės veiklos klubas 3 000
Iš viso: 30 000

PRIDEDAMA:

Įsakymas „Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės kultūros plėtros programos lėšų, skirtų kultūros, meno projektams finansuoti 2023 metais, paskirstymo“

Pasidalinkite

Kitos naujienos

Scroll to Top