Aktualijos

Vilkaviškio rajono savivaldybės naujienos

Paskirstytos lėšos nevyriausybinių organizacijų projektams finansuoti

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos, pavaduojančios Administracijos direktorių, 2022 m. liepos 19 d. įsakymu Nr. B-ĮV-849 „Dėl lėšų nevyriausybinių organizacijų projektams finansuoti paskirstymo“ paskirstytos lėšos 2022 m. nevyriausybinių organizacijų projektams finansuoti:

 • Kaimo bendruomenei „Senieji Antupiai“ – 700,00 Eur (septynis šimtus eurų) projekto „Kuriame jaukumą sau ir kitiems“ įgyvendinimui;
 • Geisteriškių kaimo bendruomenei – 700,00 Eur (septynis šimtus eurų) projekto „Bendrų siekių vedini“ įgyvendinimui;
 • Alvito kaimo bendruomenei – 700,00 Eur (septynis šimtus eurų) projekto „Sūduvos metų pristatymas Aukštaitijoje“ įgyvendinimui;
 • Vilkaviškio trečiojo amžiaus universitetui – 700,00 Eur (septynis šimtus eurų) projekto „Savarankišku darbu gražiname Vilkaviškio miestą“ įgyvendinti;
 • Asociacijai Vilkaviškio stalo žaidimų klubas „Visažiniukas“ – 700,00 Eur (septynis šimtus eurų) projekto „Stalo žaidimų turnyras „Ruduo 2022“ įgyvendinimui;
 • Vištyčio seniūnijos kaimo bendruomenei – 700,00 Eur (septynis šimtus eurų) projekto „Vištyčio bendruomenei 20“ įgyvendinimui;
 • Bartninkų bendruomenei „Aista“ – 700,00 Eur (septynis šimtus eurų) projekto „Patrauklios erdvės senajai ir jaunajai kartai“ įgyvendinimui;
 • Vilkaviškio rajono pagyvenusių žmonių klubui „Rudenėlis“ – 700,00 Eur (septynis šimtus eurų) projekto „Tautinis drabužis – palikimas ir ateitis“ įgyvendinimui;
 • Matlaukio kaimo bendruomenei – 700,00 Eur (septynis šimtus eurų) projekto „Mūsų darbai Sūduvos atminimui“ įgyvendinimui;
 • Serdokų kaimo bendruomenei – 700,00 Eur (septynis šimtus eurų) projekto „Tvarkinga aplinka – gera nuotaika“ įgyvendinimui;
 • Opšrūtų kaimo bendruomenei – 700,00 Eur (septynis šimtus eurų) projekto „Opšrūtų kaimo bendruomenės veiklos stiprinimas“ įgyvendinimui;
 • Pilviškių miestelio bendruomenei – 700,00 Eur (septynis šimtus eurų) projekto „Piešinių galerija – „Vaikų pasaulis“ įgyvendinimui;
 • Antupių bendruomenei – 700,00 Eur (septynis šimtus eurų) projekto „Keičiasi ir gražėja Bačkiškių kaimas“ įgyvendinimui;
 • Keturvalakių bendruomenei – 700,00 Eur (septynis šimtus eurų) projekto „Savanoriauk bendruomenei“ įgyvendinimui;
 • Šūklių kaimo bendruomenei – 700,00 Eur (septynis šimtus eurų) projekto „Šūklių bendruomenė – Sūduvai“ įgyvendinimui;
 • Daržininkų kaimo bendruomenei – 696,00 Eur (šešis šimtus devyniasdešimt šešis eurus) projekto „Vaikų žaidimo aikštelės įrengimas“ įgyvendinimui;
 • Klausučių kaimo bendruomenei – 2 000,00 (du tūkstančius eurų) projekto ,,Vilkaviškio rajono NVO apdovanojimai ,,Gintarinė Bitė 2022“ įgyvendinimui;
 • Klausučių kaimo bendruomenei – 700,00 Eur (septynis šimtus eurų) projekto „Vaikų žaidimo aikštelės atnaujinimas“ įgyvendinimui;
 • Sūdavos kaimo bendruomenei – 700,00 Eur (septynis šimtus eurų) projekto „Sūdavos kaimo bendruomenei 20“ įgyvendinimui;
 • Didžiųjų Šelvių kaimo bendruomenei – 700,00 Eur (septynis šimtus eurų) projekto „Didieji Šelviai – senas Sūduvos kaimas“ įgyvendinimui;
 • Lietuvos raudonojo kryžiaus draugijos Vilkaviškio skyriui – 699,39 Eur (šešis šimtus devyniasdešimt devynis eurus, 39 ct) projekto „Šilti apsilankymai Vilkaviškyje“ įgyvendinimui;
 • Pajevonio kaimo bendruomenei „Jevonio versmė“ – 700,00 Eur (septynis šimtus eurų) projekto „Mylime ir garsiname Pajevonį“ įgyvendinimui;
 • Ramoniškių kaimo bendruomenei – 700,00 Eur (septynis šimtus eurų) projekto „Vasara smagiai ir prasmingai“ įgyvendinimui;
 • Vilkaviškio rajono Vartų kaimo bendruomenei – 700,00 Eur (septynis šimtus eurų) projekto „Kaimo – 100-mečio paminėjimas“ įgyvendinimui;
 • Vilkaviškio dekanato šeimos centrui – 700,00 Eur (septynis šimtus eurų) projekto „Atviri vakarai šeimoms“ įgyvendinimui;
 • Bebrininkų kaimo bendruomenei – 700,00 Eur (septynis šimtus eurų) projekto „Kartu 20 metų“ įgyvendinimui;
 • Vilkaviškio „Gražinos“ skautų draugovei – 700,00 Eur (septynis šimtus eurų) projekto „Su skautais“ įgyvendinimui;
 • Teiberių ir Mažųjų Šelvių kaimo bendruomenei – 700,00 Eur (septynis šimtus eurų) projekto įgyvendinimui;
 • Sūduvos žydų kultūros fondui – 700,00 Eur (septynis šimtus eurų) projekto „Vilkaviškio rajono žydų istorinės atminties saugojimas“ įgyvendinimui;
 • Vilkaviškio rajono „ROTARY“ klubui – 700,00 Eur (septynis šimtus eurų) projekto ,,Obuolių giria-2“ įgyvendinimui.

PRIDEDAMA 

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos, pavaduojančios Administracijos direktorių, 2022 m. liepos 19 d. įsakymas Nr. B-ĮV-849 „Dėl lėšų nevyriausybinių organizacijų projektams finansuoti paskirstymo“

Pasidalinkite

Kitos naujienos

Scroll to Top