Aktualijos

Vilkaviškio rajono savivaldybės naujienos

Parengtas Inžinerinės infrastruktūros vystymo, vėjo jėgainių išdėstymo planas

Informuojame, kad parengtas Inžinerinės infrastruktūros vystymo, vėjo jėgainių išdėstymo Vilkaviškio rajono savivaldybės teritorijoje planas (specialiojo teritorijų planavimo dokumentas – inžinerinės infrastruktūros vystymo planas).

Specialiojo plano koregavimo pagrindas: Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugsėjo 27 d. sprendimas Nr. B-TS-209 „Dėl inžinerinės infrastruktūros vystymo, vėjo jėgainių išdėstymo Vilkaviškio rajono savivaldybės teritorijoje plano rengimo pradžios ir planavimo tikslų“.

Planavimo organizatorius: Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos direktorius, adresas: S. Nėries g. 1, 70147 Vilkaviškis tel. (8 342) 60 062, faksas (8 342) 60 066, el. p. savivaldybe@vilkaviskis.lt.

Plano rengėjas: UAB „Daugėla“, A. Smetonos 8-2, 01115 Vilnius, tel./faks. (8 5) 273 3385, el. p. daugela@daugela.lt, interneto svetainės adresas: www.daugela.lt.

Planuojama teritorija: Vilkaviškio rajono savivaldybės teritorija.

Planavimo tikslai: 1) nustatyti vėjo jėgainių statybos plėtros prioritetines kryptis; 2) numatyti motyvuotai pagrįstas infrastruktūros teritorijas, sudarančias sąlygas racionaliam energijos išteklių naudojimui, atkūrimui ir plėtrai; 3) išanalizuoti vėjo jėgainių statybos galimą įtaką gamtinei ir gyvenamajai aplinkai, bei numatyti kompensacines priemones jai sumažinti; 4) rezervuoti teritorijas komunikaciniams koridoriams nuo vėjo jėgainių teritorijos iki galimų pajungimo vietų; 5) sudaryti sąlygas privačioms investicijoms, kuriančioms socialinę ir ekonominę gerovę; 6) derinti fizinių ir juridinių asmenų, savivaldybių ir valstybės interesus dėl teritorijų naudojimo ir veiklos plėtojimo teritorijose sąlygų, nustatyti objektų SAZ.

Planavimo uždaviniai: 1) konkrečias vietas ar teritorijas; 2) numatyti inžinerinės infrastruktūros statinių ir (ar) teritorijų apsaugos zonas; 3) numatyti infrastruktūrai funkcionuoti reikalingus servitutus bei nurodyti specialiąsias žemės naudojimo sąlygas; 4) numatyti vėjo jėgainių infrastruktūros statinių išdėstymą; 5) numatyti atsinaujinančių išteklių naudojimo plėtrą; 6) atlikti teisės aktuose numatytus tyrimus ir studijas, reikalingas plano rengimui.

Pasiūlymų teikimo ir susipažinimo su parengtu teritorijų planavimo dokumentu tvarka: parengto specialiojo plano sprendiniai (brėžiniai ir aiškinamasis raštas) viešinami Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (toliau – TPDRIS), interneto svetainės adresas www.tpdris.lt, specialiojo plano numeris TPDRIS sistemoje: S-RJ-39-19-530 (ieškoti TPDRIS interneto svetainės rubrikoje „Planuojamų teritorijų paieška“ arba „Rengiami TP dokumentai“).

Susipažinti su parengtu specialiojo teritorijų planavimo dokumentu skiriama 10 darbo dienų, t. y. nuo vasario 18 d. iki kovo 4 d.

Pasiūlymus dėl specialiojo plano galima teikti planavimo organizatoriui raštu (šiame skelbime nurodytu adresu) ar TPDRIS sistemoje iki specialiojo plano viešinimo pabaigos, t. y. iki kovo 4 d.

Pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento sprendinių bus išnagrinėti ir raštu atsakoma pasiūlymus teikusiems asmenims per 5 darbo dienas nuo susipažinimo laikotarpio pabaigos, nurodant, ar atsižvelgta į pasiūlymus ar neatsižvelgta, taip pat kodėl neatsižvelgta.

Pasidalinkite

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Kitos naujienos

Scroll to Top