Aktualijos

Vilkaviškio rajono savivaldybės naujienos

Paraiškos verslo pradžiai jau renkamos – skirta 25 mln. Eur paramos lėšų

Nuo gegužės 18 d. iki birželio 15 d. Nacionalinėje mokėjimo agentūroje (NMA) renkamos paraiškos iš norinčių pradėti verslą kaimo vietovėse. Akcentuotina, kad prieš prasidedant šiam paraiškų surinkimo etapui kvietimui skirta paramos lėšų suma padidinta beveik 20 mln. Eur, taip pat pakeistos Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos srities „Parama ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse“, kai verslo planui įgyvendinti yra mokama išmoka, įgyvendinimo taisyklės – kviečiame susipažinti su svarbiausiais taisyklių keitimais.
Svarbu – pakeitus priemonės įgyvendinimo taisykles, keitėsi paramos paraiškos forma. Aktualią formą rasite čia.
Skirta paramos suma – 25 mln. Eur
Praeitą savaitę Žemės ūkio ministerijai (ŽŪM) skyrus papildomų lėšų KPP priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos sričiai „Parama ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse“, šiam paraiškų surinkimo etapui skirta paramos lėšų suma sudaro nebe 7,2 mln. Eur, o 25 mln. Eur.
Sprendimas priimtas atsižvelgus į šalyje dėl COVID-19 viruso plitimo susidariusią situaciją, dėl kurios išaugo darbo neturinčių asmenų skaičius – parama verslui pradėti būtų paspirtis naujai pradedantiems verslą kaimo vietovėse. „Šiuo metu ypač aktualu mažinti socialinę įtampą dėl padidėjusio nedarbo kaimo vietovėse, tai taip pat ir paskata kurtis mažiems verslams, kurie būtų labiau pasiskirstę teritoriniu atžvilgiu, būtų sukuriamos įvairios paslaugos, labiau prieinamos žmonėms, nutolusiems nuo didžiųjų šalies miestų.“ – skelbiama ŽUM svetainėje.
Įgyvendinimo taisyklių pakeitimai – nuo gegužės 14 d.
Gegužės 14 d. buvo pakeistos ir priemonės įgyvendinimo taisyklės. Jose yra itin svarbių pakeitimų: nauja paramos suma pareiškėjams, planuojantiems sukurti 2 ir daugiau darbo vietų, taip pat nauja paramos mokėjimo tvarka. Be minėtų pakeitimų taisyklėse pakoreguoti reikalavimai pareiškėjams, taip pat pareiškėjo įsipareigojimai gavus paramą.
Išmoka – 18 800 Eur arba 37 600 Eur
Šiemet paraiškas teikiantys būsimieji verslininkai gali tikėtis didesnės išmokos – ji gali siekti 37 600 Eur, jei pareiškėjas numato sukurti ne mažiau kaip 2 darbo vietas (etatus), susijusias su projekte numatyta įgyvendinti ne žemės ūkio veikla, kuriai prašoma paramos. Sukūrus vieną darbo vietą (etatą) bus mokama 18 800 Eur siekianti išmoka. Primintina, jog sukurtą darbo vietą ar vietas privaloma išlaikyti iki projekto kontrolės laikotarpio pabaigos.
Atkreiptinas dėmesys, jog daugiau kaip 2 mėnesius per projekto kontrolės laikotarpį neišlaikius darbo vietos (etato), gali būti taikoma sankcija, kurios dydis, pakoregavus įgyvendinimo taisykles, buvo pakeistas – 520 Eur už vieną neišlaikytą darbo vietą (etatą).
Išmokos dalys – 80 proc. ir 20 proc.
Išmoka, siekianti 18 800 arba 37 600 Eur, bus išmokama 100 proc. dviem dalimis, sudarančiomis nebe 50 proc. ir 50 proc., o 80 proc. ir 20 proc. Pirmoji išmokos dalis (80 proc.), kaip ir anksčiau, bus išmokėta per 10 darbo dienų po sprendimo skirti paramą priėmimo dienos, kita dalis (20 proc.) – tinkamai įgyvendinus verslo planą ir pateikus NMA mokėjimo prašymą. Paskutinis mokėjimo prašymas NMA turi būti pateiktas ne vėliau kaip pirmaisiais metais po verslo plano įgyvendinimo metų ir ne vėliau kaip iki 2023 m. birželio 30 d. Išmoka paramos gavėjui bus išmokėta per ne ilgesnį kaip 3 metų laikotarpį nuo verslo plano įgyvendinimo pradžios. Primintina, jog verslo planas privalo būti tinkamai įgyvendintas, priešingu atveju, likusi išmokos dalis nebus mokama, o jeigu išmokos dalis jau išmokėta, ji bus susigrąžinta.
Kam skiriama parama
Parama, kaip ir anksčiau, galės būti skiriama fiziniams bei naujai įsteigtiems privatiems juridiniams asmenims. Tačiau pakeistose įgyvendinimo taisyklėse numatyta, jog fiziniai asmenys privalo būti nevykdę jokios ne žemės ūkio ekonominės veiklos nuo 2018 m. gegužės 18 d. iki 2019 m. gegužės 18 d. (iki šiol buvo nuo 2018 m. lapkričio 18 d. iki 2019 m. lapkričio 18 d.) arba per nurodytą laikotarpį vykdę ją mažiau kaip 30 kalendorinių dienų, neatsižvelgiant į tai, ar buvo gauta pajamų, ar ne.
Privatūs juridiniai asmenys turi būti registruoti ne anksčiau kaip prieš 12 mėn. iki paraiškos pateikimo dienos (iki šiol buvo ne anksčiau kaip prieš 6 mėn. iki paraiškos pateikimo dienos).
Primintina, jog tiek fiziniai, tiek privatūs juridiniai asmenys turi atitikti labai mažos įmonės reikalavimus ir būti savarankiški (išskyrus ūkininkus).
Remiama veikla
Parama pagal KPP veiklos sritį „Parama ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse“ teikiama pradėti ne žemės ūkio veiklą, atitinkančią Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriuje nurodytas veiklas, išskyrus įgyvendinimo taisyklėse pateiktame neremtinų veiklų sąraše nurodytas veiklas.
Kita informacija
Paraiškos priimamos NMA teritoriniuose padaliniuose, taip pat elektroniniu būdu, naudojantis Žemės ūkio ministerijos informacine sistema ŽŪMIS adresu www.zumis.lt.
Projektams taikomus atrankos kriterijus bei kitą informaciją apie reikalavimus gauti paramą pagal KPP veiklos sritį „Parama ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse“, kai verslo planui įgyvendinti yra mokama išmoka, rasite ankstesniame NMA straipsnyje.
Naudinga informacija

Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos informacija

Pasidalinkite

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Kitos naujienos

Scroll to Top