Aktualijos

Vilkaviškio rajono savivaldybės naujienos

Pagerbtas Vyskupas Rimantas Norvila

Šiandien Vilkaviškio Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo katedroje vietos tikinčiųjų bendruomenė, svečiai iš kitų parapijų, valdžios atstovai sveikino vyskupą Rimantą Norvilą minint vyskupystės 25-ąsias metines.

Vilkaviškio vyskupas Rimantas Norvila gimė 1957 m. gruodžio 2 d. Kauno r. 1991 m. baigė Kauno tarpdiecezinę kunigų seminariją, kurioje buvo įšventintas kunigu. Dirbo vikaru Kauno arkikatedroje, Vilijampolės ir Kristaus Prisikėlimo parapijose. Studijavo teologijos studijas Popiežiškajame Šv. Tomo universitete Romoje. 1997 m. birželio 29 d. Kauno arkikatedroje bazilikoje Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius įšventino Rimantą Norvilą vyskupu. 1997–2001 m. ėjo ir Kauno kunigų seminarijos rektoriaus pareigas. Nuo 2002 m. sausio 5 d. – Vilkaviškio vyskupas.

„Prieš 25-erius metus, gegužės pabaigoje, buvo paskelbta, kad popiežius Jonas Paulius II bažnyčioje Lietuvoje įsteigė naują Šiaulių vyskupiją. Ir kartu paskyrė du naujus vyskupus. Šiauliams ganytoju tada buvo paskirtas tuometinis Kauno kunigų seminarijos rektorius, kunigas Eugenijus Bartulis, o prisijungti tarnystei Kauno arkivyskupijoje, padėti tuometiniam jos ordinarui Sigitui Tamkevičiui teko man. Netrukus, birželio 29-ąją, Apaštalų Petro ir Pauliaus iškilmės dieną, vyko dviejų naujų vyskupų šventimai. Buvo tada daug nežinios, bet vedė pasitikėjimas Dievu ir savu pačiu. Nuo tada praėjo jau 25-eri metai. Šiandien kartu su mumis esantis vyskupas Eugenijus Bartulis taip pat kartu su manimi švenčia savo vyskupystės 25 metų sukaktį. Intensyviai darbuojantis jau prabėgo ketvirtis amžiaus. Kaip ir daugelis, apie tokį netrumpą gyvenimo laikotarpį galėtų pasakyti, ir mums su vyskupu Eugenijumi prabėjo tie 25-eri tarnystės metai. Buvo daug ir šviesių, džiuginančių momentų, taip pat ir rūpesčių, išbandymų. Per tą laiką sparčiai keitėsi ir visa Lietuva, ir pačių žmonių požiūris bei vertybės. Šiandien pirmiausiai noriu dėkoti Dievui už daugybę per tą laiką gautų malonių, už dvasinio pašaukimo dovaną. Taip pat visiems kunigams, vyskupams, artimiesiems, bei visiems, kurie pasitikėjo, lydėjo malda, paskatinimui bei pamokymu“, – kalbėjo vyskupas Rimantas Norvila.

Už tarnystę parapijos žmonėms, skleidžiant jiems tikėjimo bei artimo meilės tiesas, Vyskupui dėkojo Vilkaviškio rajono savivaldybės meras Algirdas Neiberka.

„Šventasis Tėvas palaimino Jus svarbioms Vyskupo pareigoms, įvertindamas prasmingą Jūsų nueitą ganytojišką kelią. Minint Jūsų vyskupystės 25-ąsias metines, linkime ir toliau liudyti Ganytojo dvasią, rūpintis kiekvieno žmogaus orumu bei visa širdimi tarnauti Dievui ir Tėvynėj“, – Vilkaviškio vyskupijoje esančių savivaldybių merų vardu kalbėjo A. Neiberka.

Dvasininką taip pat sveikino Seimo narys Algirdas Butkevičius, Europarlamentaras Juozas Olekas, dekanas Nerijus Žvirblys, Vilkaviškio vyskupijoje esančių savivaldybių merai bei parapijiečiai.

Sveikinusieji dėkojo vyskupui už nuveiktus darbus, atsidavimą parapijiečiams ir neabejingumą jų rūpesčiams. Linkėjo stiprybės, Viešpaties palaimos ir toliau parapijiečius taip nuoširdžiai vesti Dievo keliu.

Visų Šv. Mišių metu skambėjo Vilkaviškio vyskupijos krikščioniškosios kultūros centro Česlovo Sasnausko choras.

 

Pasidalinkite

Kitos naujienos

Scroll to Top