Aktuali informacija apie socialinę pagalbą ir paramą karo pabėgėliams | Актуальна інформація про соціальну допомогу та підтримку українців: 

https://socmin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/socialine-integracija/informatsiia-dlia-gromadian-ukrayini-1/sotsialna-pidtrimka

Savivaldybės Socialinės paramos skyriaus kontaktai: tel.: +370 342 60095 – išmokos vaikams, parama mirties atveju, tikslinės kompensacijos (slauga ir priežiūra neįgaliesiems). Tel.: +370 342 60026 – būsto nuomos kompensacija; tel.: +370 342 60097 – socialinių paslaugų organizavimas, tel.: +370 342 60096 – vaiko globa (rūpyba).

Dėl piniginės paramos ir vienkartinės finansinės paramos kreiptis į gyvenamosios vietos seniūnijos socialinio darbo organizatorių:

Soc. darbo organizatorė Vilkaviškio miesto seniūnijoje, tel.: 8 342 66 047, 8 686 71 673.

Soc. darbo organizatorė Šeimenos seniūnijoje tel.: 8 342 66 041, 8 612 71 473.

Soc. darbo organizatorė Pilviškių seniūnijoje tel.: 8 342 66 036, 8 618 44 830.

Soc. darbo organizatorė Pajevonio seniūnijoje tel.: 8 342 66 032, 8 618 43 930.

Soc. darbo organizatorė Klausučių seniūnijoje tel.: 8 342 66 028, 8 618 43 997.

Soc. darbo organizatorė Kybartų seniūnijoje tel.: 8 342 66 062, 8 614 95 991.

Soc. darbo organizatorė Keturvalakių seniūnijoje tel.: 8 342 66 024, 8 610 07 537.

Soc. darbo organizatorė Gražiškių seniūnijoje tel.: 8 342 66 020, 8 618 43 940.

Soc. darbo organizatorė Gižų seniūnijoje tel.: 8 342 66 016, 8 618 43 941.

Soc. darbo organizatorė Bartninkų seniūnijoje tel.: 8 342 66 012, 8 698 05 772.

Soc. darbo organizatorė Virbalio seniūnijoje tel.: 8 342 66 052, 8 618 43 974.

Soc. darbo organizatorė Vištyčio seniūnijoje tel.: 8 342 66 057, 8 618 44 081.

Контакти міського відділу соціальної підтримки: тел.: +370 342 60095 – Допомога на дитину, допомога в разі смерті, адресна компенсація (догляд та догляд за інвалідами). тел.: +370 342 60026 – компенсація за оренду житла, тел.: +370 342 60097 – Організація соціальних служб, тел.: +370 342 60096 – догляд за дітьми.

З питань грошового забезпечення та одноразового матеріального забезпечення звертатися до організатора соціальної роботи староства за місцем проживання:

Cоц. організатор роботи у Вилкавішському міському старостві тел.: 8 342 66 047, 8 686 71 673.

соц. організатор роботи в Шейменському старостві тел.: 8 342 66 041, 8 612 71 473.

соц. організатор роботи в Пильвішкському старостві тел.: 8 342 66 036, 8 618 44 830.

соц. організатор роботи в старостві Паєвоніс тел.: 8 342 66 032, 8 618 43 930.

соц. організатор роботи в Клаусучейському старостві тел.: 8 342 66 028, 8 618 43 997.

соц. організатор роботи в Кибартайському старостві тел.: 8 342 66 062, 8 614 95 991.

соц. організатор роботи в Кетурвалакяйському старостві тел.: 8 342 66 024, 8 610 07 537.

соц. організатор роботи в Гражішкеському старостві тел.: 8 342 66 020, 8 618 43 940.

соц. організатор роботи в Гіжському старостві тел.: 8 342 66 016, 8 618 43 941.

соц. організатор роботи в Бартнінкайському старостві тел.: 8 342 66 012, 8 698 05 772.

соц. організатор роботи в старостві Вірбаліс тел.: 8 342 66 052, 8 618 43 974.

соц. організатор роботи у Віштитському старостві тел.: 8 342 66 057, 8 618 44 081.

Aktualu ukrainiečiams: gali kreiptis dėl vienkartinės išmokos įsikurti/Українці можуть отримати одноразову допомогу на проживання іноземця: 

https://vilkaviskis.lt/aktualu-ukrainieciams-gali-kreiptis-del-vienkartines-ismokos-isikurti/

Aktualu ukrainiečiams: gali kreiptis dėl kompensacijos vaiko ugdymui/Українці можуть отримати компенсацію за освіту дитини: 

https://vilkaviskis.lt/aktualu-ukrainieciams-gali-kreiptis-del-kompensacijos-vaiko-ugdymui/

 
Scroll to Top