Aktualijos

Vilkaviškio rajono savivaldybės naujienos

Netekome Vytauto Griniaus

VYTAUTAS GRINIUS

(1930-09-06 – 2022-06-27)

 

„Mes bejėgiai prieš mirtį, bet ji per silpna sunaikinti prisiminus ir paliktą šviesą, nes juk šviesa nemiršta – pasilieka žolėj, žiede ir vaiko akyse…“

                                                           (Justinas Marcinkevičius)

 

Eidamas 92 metus Anapilin išėjo Vytautas Grinius – mokytojas, Paežerių mokyklos direktorius, Kazio Griniaus memorialinio muziejaus įkūrėjas ir ilgametis direktorius, V. Kudirkos muziejaus-klėtelės Paežeriuose įkūrėjas, kraštotyrininkas. Vytautas Grinius buvo nenuilstantis visuomenininkas, prisidėjęs prie Sūduvai reikšmingų žmonių veiklos, istorinių įvykių įamžinimo, dalyvavo Sūduvos istorijos mėgėjų, Vytautų klubų veikloje.

Vytautas Grinius gimė, augo, mokėsi ir visą gyvenimą praleido Sūduvos krašte. Gimė Valčiuvos k., Marijampolės raj., mokėsi Puskelnių ir Pietarių pradinėse mokyklose, Baraginės progimnazijoje ir Marijampolės pirmojoje vidurinėje mokykloje. Studijoms jis taip pat pasirinko Marijampolės miestą – mokėsi Marijampolės mokytojų seminarijoje ir tik trumpam buvo išvykęs iš Sūduvos, kol studijavo Lietuvos kūno kultūros institute (LKKI). Baigęs mokslus, 1950 m. pradėjo dirbti Vilkaviškio rajone: fizinio lavinimo mokytoju Klampučių 7-metėje mokykloje, vėliau Paežerių 7-metėje mokykloje. 1964 m. paskirtas Paežerių septynmetės mokyklos direktoriumi. Tai mokytojas maksimalistas. Dirbdamas su mokiniais jis ugdė tas vertybes, kurios ir pačiam buvo svarbios: atsakomybę, ryžtą, tikslo siekimą. V. Griniaus dėka ir pastangomis buvo įgyvendinta ir kita jo svajonė – naujos mokyklos su didžiausia rajone sporto sale statyba. 1967 m. mokykla buvo pastatyta, kurios aplinką puošė išskirtiniai dekoratyviniai želdiniai, parkas. Mokykla jam tapo tarsi antrais namais, ją puoselėjo ir prižiūrėjo. Per visą V. Griniaus vadovavimo laikotarpį Paežerių mokykla garsėjo savo sportine, gamtosaugine, kraštotyrine ir kultūrine veikla.

Išėjęs į pensiją, dar metus dirbo kūno kultūros mokytoju, turėdamas mintį padaryti sporto salę šventove. Į ją veržėsi mokiniai, jaunimas ir suaugusieji.

1965 m. jo ir mokytojo St. Ankevičiaus dėka atidarytas V. Kudirkos klėtelė-muziejus. Nors tais metais apie V. Kudirką kalbėti ir rašyti buvo nepopuliaru ir rizikinga V. Grinius su mokytoju St. Ankevičium rūpinosi V. Kudirkos klėtelės įrengimu, eksponatų kaupimu ir stendų projektavimu bei apipavidalinimu. Jų darbus visokeriopai rėmė buvęs paežerietis, Amerikos lietuvis A. Petrika.

Atgimimo metais Vytautas Grinius rūpinosi giminaičio III Lietuvos Prezidento Kazio Griniaus atminimo įamžinimu, puoselėjo jo vardo muziejų Marijampolėje, organizavo daug renginių, inicijavo Lietuvos Prezidento Kazio Griniaus parodą Lietuvos Respublikos Seime. 2007 m. jo iniciatyva buvo perleista Kazio Griniaus knyga „Atsiminimai ir mintys“, mokytojas spaudoje paskelbė daug kraštotyrinių straipsnių, humoreskų, atsiminimų.

Už pasiaukojamą darbą saugant ir įprasminant Sūduvos krašto praeitį Vytautas Grinius buvo apdovanotas ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ Riterio kryžiumi, 2010 m. už ypatingus nuopelnus saugant Sūduvos krašto istoriją apdovanotas Šv. Jurgio, Marijampolės globėjo, ordinu.

Netekome šviesios asmenybės, Sūduvos krašto istorijos puoselėtojo ir liudininko. Jau nebesutiksime V. Griniaus, einančio į mokyklą, pro mokyklą, pro sodelį, keliuku… Vytautas Grinius išliks atmintyje  be galo  mylėjęs savo kraštą ir visą gyvenimą domėjęsis jo istorija, smalsus ir energingas, mėgęs šachmatus, savo  darbui ir savo pomėgiams atidavęs visą savo gyvenimo laiką.

Paežerių mokyklos ir kaimo bendruomenė bei Vilkaviškio rajono savivaldybės vadovai reiškia nuoširdžią užuojautą Vytauto Griniaus artimiesiems ir visiems jį pažinojusiems. Liūdime kartu.

K. Inkratos nuotr.

Pasidalinkite

Kitos naujienos

Scroll to Top